👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 7: Klimat

Skapad 2019-11-15 07:41 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Det är bra att ha en god omvärldskunskap! Under detta arbetsområde ska du få lära dig om jordens alla klimattyper samt vad som påverkar klimatet. Du kommer också att få kunskaper om den globala uppvärmningen samt få möjlighet att fundera över vad du kan göra för att leva på ett hållbart sätt.

Innehåll

Tidsperiod: 46-49. 

Undervisningen:

Du kommer lära dig genom gemensamma genomgångar med klassrumsdiskussioner, gruppuppgifter, individuella arbetsmoment med arbetsblad samt läroboken och kartbok. Vi ser även på film som förklarar ämnesområdet.

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma dina kunskaper genom två skriftliga mindre läxförhör samt muntlig aktivitet under lektionerna.

V. 48: Läxförhör s. 87-96 i geografiboken. 7A den 29/11, 7B den 28/11, 7C den 29/11.

V. 49: Läxförhör s 98-102 i geografiboken. 7A den 6/12, 7B den 5/12, 7C den 6/11.

 

Kunskapsmål för arbetsområdet 

- Du ska:

ü  Känna till de olika klimatzonerna och vad som kännetecknar dessa.

ü  Kunna avläsa och tolka klimatdiagram.

ü  Kunna förklara vad som bestämmer och påverkar klimatet i ett område.

ü  Kunna resonera kring orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar.

ü  Lära dig ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi på olika sätt.

             

Geografiska begrepp - att förstå och kunna förklara:

ü  Klimat

ü  Vegetation

ü  Ekvatorn

ü  Klimatzon: Polarzon, tempererad zon, subtropisk zon, tropisk zon

ü  Stäpp

ü  Savann

ü  Tundra

ü  Permafrost

ü  Kustklimat

ü  Inlandsklimat

ü  Klimatförändring

ü  Växthuseffekt

ü  Växthusgas

ü  Atmosfär

ü  Fossila bränslen

ü  Sårbara platser

Matriser

Geografi: Klimat

E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Ny aspekt
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Ny aspekt
Kartor, källor, teorier, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.