👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kap 3 Geometri åk 9

Skapad 2019-11-15 08:15 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Matematik
I det här avsnittet kommer vi att arbeta med Volym

Innehåll

Planering - se även Classroom

Tid

v. 49-

Syfte

Se nedan

Bedömning

• Jag bedömer hur väl du kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt hur väl du kan värdera valda strategier och metoder.

• Hur väl du använder och analyserar matematiska begrepp och se sambandet mellan olika begrepp.

• Hur väl du kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

• Hur väl du kan föra och följa matematiska resonemang.

• Hur väl du använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

Mål

Vi kommer att gå igenom följande:

 • förstå vad volym är för något
 • ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar 
 • använda olika enheter för volym
 • beräkna volymen för rätblock, cylinder prisma, kon och pyramid
 • beräkna arean av en begränsningsyta
 • förstå area- och volymskala
 • förstå och räkna med likformighet

Begrepp

 • platonisk kropp
 • rymdgeometri
 • kropp
 • basyta
 • sidoyta
 • prisma
 • rätblock
 • kub
 • cylinder
 • kon
 • pyramid
 • klot
 • hörn
 • kant
 • kubikmeter
 • liter
 • månghörning
 • begränsningsyta
 • mantelyta
 • längdskala
 • areaskala
 • volymskala
 • likformighet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9