👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnenas små byggstenar

Skapad 2019-11-15 08:48 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Kemi
Du ska få en förståelse för vad du och resten av universum är uppbyggt av.

Innehåll

Syfte:

I detta arbetsområde tränar vi vår förmåga att

 • förstå vår omvärld och hur vi kan påverka den
 • lära oss grundläggande kemiska begrepp och använda dem för att uttrycka nya kunskaper.
 • Förstå några problem som kan uppstå i samspelet mellan ämnen.
 • Bli medvetna om några miljöproblem som måste lösas för att vi ska kunna leva vidare på en hållbar planet.  

 

Centralt innehåll som vi kommer att arbeta med:

 

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv

 

Mål mot kunskapskraven:

 • Veta vad en atom är

 • Ha en uppfattning om hur små atomer är

 • Veta vad en molekyl är

 • Veta vad ett grundämne är

 • Veta ungefär hur många grundämnen som finns

 • Veta hur grundämnen delas in i två huvudgrupper

 • Veta vad en kemisk förening är

 • Ha vetskap om några grundämnen

 • Ha kunskap om några kemiska föreningar

 • Kunna använda formler och molekylmodeller för att beskriva enkla molekyler

 • Veta något om äldre tiders syn på hur ämnen är uppbyggda

 • Veta något om hur vi idag anser ämnen vara uppbyggda

 • Kunna ge exempel på hur felaktiga teorier påverkat oss

 • Förstå att allt levande är mycket komplext uppbyggt av ett ofattbart stort antal atomer 

 • Känna till de olika formerna samt fasövergångarna  
 • känna till kelvins temperaturskala 

 

Begrepp som tas upp till detta område:

 • Grundämne
 • molekyl
 • kemiska föreningar
 • kemisk formel
 • fotosyntes
 • kemiska tecken
 • periodiska systemet
 • metaller och ickemetaller
 • Blandning
 • protoner
 • neutroner
 • elektroner
 • Fast form
 • flytande form
 • gasform
 • absoluta nollpunkten
 • smältpunkten
 • fryspunkten
 • kokpunkten
 • avdunstar
 • kondenserar
 • sublimerar
 • torris

 

Arbetssätt:

Under det här avsnittet använder vi följande moment:

 • planering
 • inläsningstjänst för att få texten uppläst
 • Träningsuppgifter i Titano kemi (Gleerups), studi och övningsblad
 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • begreppslista
 • gemensamma gruppaktiviteter och diskussionsuppgifter
 • spel, lekar
 • filmer

 

Om du är sjuk eller ledig måste du ta ett eget ansvar för att ligga i fas enligt planeringen. 

 

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån: 

 • ett aktivt deltagande i samtal, diskussioner och aktiviteter på lektioner
 • Prov

 

Ni kommer att arbeta med gemensamma genomgångar, inlämningsuppgifter, instuderingsfrågor

 

 • Bra länkar:

http://kemi.ugglansno.se/

https://www.ptable.com/?lang=sv

https://www.studi.se/

 

Uppläst:

https://kemi.ugglansno.se/atomen/

https://kemi.ugglansno.se/kemiska-formler/

https://kemi.ugglansno.se/periodiska-systemet-2/

https://kemi.ugglansno.se/metaller/

Uppgifter

 • sidor från boken

 • Molekylmodell

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9