Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket

Skapad 2019-11-15 08:58 i Västanvindens förskola Västerstad Hörby
Förskola
Vi har uppmärksammat att det finns ett behov i hela barngruppen att jobba med språkutveckling och språklig medvetenhet.

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö 18, se nedan.

Syfte:

Vi vill öka barnens ordförståelse och deras ordförråd för att de ska kunna kommunicera och göra sig förstådda hos både sina kompisar och vuxna.  

 

Innehåll:

Vi kommer att använda oss av bla munmotoriska övningar, sagor och sagoläsning, rim och ramsor.

Vi kommer också att jobba med ordförståelse, begrepp tex motsatser, prepositioner.

 

Förväntad utveckling:

Vi hoppas att barnens språk kommer att utvecklas, att de ska få ett utökat ordförråd så att de ska hitta ord för att uttrycka sina känslor, behov, viljor och önskningar.  

Vi hoppas också att vi kan se resultatet av detta i deras vardag, lek, kommunikation och konflikthantering.

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: