Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva novell

Skapad 2019-11-15 09:42 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Eleverna får skriva en egen novell.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Vi ska läsa några korta noveller och titta på en film på Studi.se. Ni kommer att få genomgång i hur en novell är uppbyggd och vad som är speciellt med en novell. Ni kommer sedan att skriva en egen novell.

Innehåll

Vi kommer under vecka 10 - 13  att arbeta med noveller. Vi kommer att läsa flera noveller tillsammans, titta på vad det är som gör en novell till en novell och ni kommer att få skriva en egen novell. 

Uppgifter

 • Skriva novell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Novell

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och textanvändning
Texten fungerar i huvudsak som en novell. Texten har enkla gestaltande beskrivningar av miljö och personer.
Texten fungerar relativt väl som en novell. Texten har utvecklande beskrivningar av miljö och personer.
Texten fungerar väl som en novell. Texten har välutvecklade gestaltningar av miljö och personer.
Struktur - novellens uppbyggnad
Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Novellen är sammanhängande och strukturen tydlig genom t.ex. styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik.
Novellen är sammanhängande och välstrukturerad genom t.ex. en konsekvent styckeindelning, effektiv inledning, avslutning och rubrik.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Användningen av tempus stör inte förståelsen.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Ordvalet är träffande och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempus används på riktigt sätt.
Skrivregler
Texten är i huvudsak skriven efter skriftspråkets normer när det gäller skiljetecken och stavning.
Texten är relativt väl skriven efter skriftspråkets normer när det gäller skiljetecken och stavning.
Texten är väl skriven efter skriftspråkets normer när det gäller skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: