Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eleverna gör egna Kahoot

Skapad 2019-11-15 09:51 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 2 – 5
Eleverna får göra egna kahoot som vi sedan spelar tillsammans.

Innehåll

Mål

- Göra ett Kahoot utifrån elevens egna intresse.

- Lära oss lite nya saker för att bidra till sin egna allmänbildning. 

- Prova och utveckla idéer.

- Göra en gruppaktivitet som fungerar för hela gruppen (när vi spelar varandras kahoot).

- Uttrycka sig på ett sätt så att alla förstår (frågornas uppbyggnad och tillhörande svar).

- Träna oss i att använda digitala verktyg (skriva på dator, efterforskningar kring fakta och hitta bilder).

Arbetets innehåll

- Frågor, svarsalternativ och redovisning (spela).

Arbetssätt och redovisningsform

- Fritidspedagogen presenterar och beskriver hur arbetet ska gå till.

- Eleven ska förbereda frågor, antigen i minnet eller skriva ner för hand på papper. 

- Eleverna får ha tillgång till iPad för att göra efterforskningar till sin kahoot.

- I slutet på veckan spelar vi alla elevers kahoot. Eleven får välja mellan att själv läsa upp frågorna och alternativen eller låta en vuxen göra detta.

Utvärdering

- Muntlig reflektion. 

- Eleverna får prata i grupp om vad de tyckte om aktiviteten och om de vill göra det igen.

Reflektion

- Flera elever valde att göra ett Kahoot. Ämnena blev blandade.

- Det fungerade bra när elever hade förberett frågor, det blir svårt utan förberedelser och tar mycket längre tid.

- Vi behöver tänka på: Prata mer om olika sorters frågor så att eleverna vet att alla ämnen fungerar och att det går bra att inte veta så mycket. Med efterforskningar kan man lära sig mycket!

- När vi gör ett kahoot blir det bäst med 1-2 stycken. När vi spelar kan vi vara hur många som helst och det är mycket positivt!

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -

Matriser

Spängerskolan Stora Fritids

Rubrik 1

Målet var: - Göra ett Kahoot utifrån elevens egna intresse. - Lära oss lite nya saker för att bidra till sin egna allmänbildning. - Prova och utveckla idéer. - Göra en gruppaktivitet som fungerar för hela gruppen (när vi spelar varandras kahoot). - Uttrycka sig på ett sätt så att alla förstår (frågornas uppbyggnad och tillhörande svar). - Träna oss i att använda digitala verktyg (skriva på dator, efterforskningar kring fakta och hitta bilder). Nulägesbeskrivning: Pedagogerna upplever att de större fritidsbarnen ibland inte kommer på något att göra när de kommer till fritids senare än de andra. För att de ska känna att de är en del av fritids och har lite större ansvar har vi tänkt att de ska få göra egna kahoot och därefter spela dessa med de yngre eleverna. Målet är uppnått när: När de större eleverna gör egna kahoot utifrån deras intresse och spelar dessa med de yngre eleverna. Att de större eleverna ställer frågor och har relevanta svarsalternativ, och att de söker information för att säkerställa att ett svarsalternativ är rätt och för att kunna skapa fler frågor och på så sätt fördjupar sin egna kunskap kring ämnet. Att eleverna jobbar och skriver på varsin chromebook och lär sig olika kommandon för att kunna lägga in texter och bilder, Att de yngre eleverna klarar av att söka sig in på kahoot och leta sig fram till rätt spel för att delta.
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå

Ny rubrik

Efter en halv termin Utvärdering samt analys Utvärdering: De större eleverna har skapat varsitt kahoot utifrån ett intresse. De har därefter hållt i sina spel med de yngre eleverna. På vilket sätt ser vi att målet är uppnått? Vi ser att målet är uppnått då pedagoger har suttit med de stora och diskuterat med dem under tiden då de skapat sina kahoot. Analys: Vad kan det beror på? Framgångsfaktorer? Att de större eleverna kände sig sedda och fick lov att prova på något nytt som de fick visa för de yngre eleverna. Utvärdering: Kan vi på nått sätt se att målet inte är uppnått? Nej Analys: Vad kan det bero på? Intresset för uppgiften.
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Vi ser därför målet som:
Uppnått x
Delvis uppnått
Ej uppnått

Ny rubrik

Efter en termin Samma som efter en halv termin. Utvärdering samt analys Utvärdering: På vilket sätt ser vi att målet är uppnått? Analys: Vad kan det beror på? Framgångsfaktorer? Utvärdering: Kan vi på nått sätt se att målet inte är uppnått? Analys: Vad kan det bero på?
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Vi ser därför målet som:
Uppnått x
Delvis uppnått
Ej uppnått
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: