Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text och tal

Skapad 2019-11-15 09:58 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Vi övar på att argumentera i två former. Vi undersöker och skillnaden mellan att tala och att skriva.

Uppgifter

  • Argumenterande text

Matriser

Sva
Argumenterande tal

E
C
A
Eleven formulerar en tes inom temat och tesen stöds av exempel och argument.
Argumentationen innehåller välgrundade argument och är anpassad till åhörarna.
Argumentationen är angelägen och övertygande med belysande exempel och motargument som bemöts på ett relevant sätt.
Anförandet är väldisponerat genom att inledning och avslutning samt tes och argument framgår. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3 till ca 7 min.
Anförandets avslutning anknyter tydligt till tesen.
Anförandets inledning och avslutning fyller väl sina respektive funktioner.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar inte kommunikationen. Anförandet innehåller fungerande stilfigurer.
Eleven etablerar viss åhörarkontaktmed hjälp av enkla retoriska grepp, t.ex. ögonkontakt.
Eleven använder på ett relevant sätt retoriska grepp, t.ex. passande kroppsspråk, röst och tempo.
Eleven använder betoning och intonation för att framhäva nyanser.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan till viss del fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan väl fylla syftet att övertygaåhörarna i en fråga inom temat.

Sva
Argumenterande text

E
C
A
Eleven kan skriva texter av argumenterande karaktär som till viss del är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och kommunikationen.
Eleven kan skriva väldisponerade argumenterande texter som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt med säkerhet använda stilistiska drag som är typiska för texttypen. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och kommunikationen.
Eleven kan skriva väldisponerade argumenterande texter som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt använder med säkerhet och precision idiomatiska uttryck och stilistiska drag som är typiska för texttypen. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: