Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-11-15 10:14 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Arbetsområdet Lag och rätt Bakgrund och syfte I alla samhällen vill människor leva ett tryggt och ordnat liv. Detta förutsätter bl.a. att människor inser att man som samhällsmedborgare har både rättigheter och skyldigheter. Dessa rättigheter och skyldigheter finns i rättsstater reglerade i lagar och förordningar. För att säkerställa att människor kan leva i trygghet utan rädsla för att t.ex. bli bestulna eller skadade av någon annan, har alla demokratiska samhällen ett fungerande rättssystem, polis och domstolar. Kunskap om och förståelse av det svenska rättssystemet är därför av största vikt för att kunna fungera som en god och ansvarsfull samhällsmedborgare. För att kunna förebygga brott är det också viktigt att kunna förklara och förstå orsaker till att människor begår brott.

Innehåll

 

Under veckorna 43-47 kommer vi att arbeta med hur det svenska rättssystemet ser ut och är

uppbyggt. Dessutom kommer vi att diskutera vilka skyldigheter och rättigheter vi har som

medborgare.

Uppgifter som ni ska ha koll på:

 • Ni ska arbeta med uppgifterna i Clio- samhällskunskap- Lag och rätt, Upphovsrätt och

        fildelning och Vad får du göra på nätet. Uppgifterna är delade med er i Clio. Texterna i Clio

        är det ni ska läsa på inför provet.

 • Kunna begreppen på begreppslistan. Se särskild fil.
 • I Google Classroom hittar ni filmer och prezi som ni kan använda vid inläsning till provet.

 

Området avslutas med ett skriftligt prov. torsdag/fredag 21-22/11. 

Uppgifter

 • Lag och rätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Samhällskunskap Brattebergsskolan åk 7-9

INDIVIDER OCH GEMENSKAP

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskapskraven.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer och använder begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer och använder begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer och använder begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

RÄTTIGHETER OCH RÄTTSSKIPNING

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: