Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP 19-20

Skapad 2019-11-15 10:19 i Frennarps förskola Halmstad
Förskola
Gökboet, Västergök och Östergöks Gpp utifrån det valda temat Hållbar utveckling.

Innehåll

Vår hållbara värld med ett hälsosamt perspektiv. 

Varför?

Vi pedagoger ser att barnen är intresserade av insekter, djur, växter, skräp, kretslopp och naturen. Vi pedagoger vill ge barnen kunskap om detta eftersom det är något som känns aktuellt för tiden vi lever i. När det kommer till språklig medvetenhet och kommunikation är också detta något vi pedagoger tänker lägga stor vikt och uppmuntra. 

Syfte/Mål

Enligt Lpfö ska en positiv framtidstro prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur samt samhälle. Barnen ska också ges möjlighet till att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling- såväl ekomiska och social miljömässig. 

Utbildningen ska ta tillvara på barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik,  

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

•Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra. 

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

•Utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp salt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycks tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

• Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretsloppssamhälle hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

•Förmåga att skapa uttrycka och kommunicera upplevelse, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse sång, musik & dans. 

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

• Utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • Det kompetenta barnet
 • Barns inflytande
 • att lära tillsammans och av varandra
 • lustfullt lärande
 • olika gruppkonstellationer
 • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
 • samarbete avdelningarna emellan
 • Vårdnadshavares involvering
 • Uppdrag utifrån projektet
 • Lärmiljön som den tredje pedagogen
 • Vi utforskar vår närmiljö

Uppföljning, utvärdering och utveckling.

Vad ska dokumenteras?

Barnens progression samt olika lärprocess.

Hur ska dokumentationen göras?

I vår undervisning använder vi pedagoger oss av reflektionsprotokoll där vi skriver ner barnets tankar och deras intressen samt dokumenterar dessa aktiviteter med  hjälp av olika verktyg som tex foto och film.

När ska dokumentationen göras?

Regelbundet under dagen och tillsammans med barnet.

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Vi pedagoger ansvarar för att genomföra dokumentationen tillsammans med barnen genom att ta tillvara på barnens tankar, intressen och upplevelser

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: