👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fonomix - munmetoden

Skapad 2019-11-15 10:43 i Västra skolan Hudiksvall
Hjälper eleven att: - snabbt knäcka koden - träna kopplingen bokstav-ljud - komma igång med läsningen
Grundskola 2 Svenska
Vi jobbar med språkljuden för att få flyt i läsning och skrivning.

Innehåll

Elevdel

Du ska få lära dig:

 • Att bli säkrare på ljud-bokstav
 • Att känna igen hur ljuden formas i munnen
 • Att bli säkrare och snabbare på att läsa ord och meningar
 • Att bli säkrare och snabbare på att skriva ord och meningar.

Undervisning

På vilket sätt ska vi jobba?

- Känner efter i munnen hur vi formar de olika ljuden

- Vi använder en spegel som vi tittar i när vi gör ljuden.
- Bygger och läser ordslingor med munbilder
- Läser och skriver olika ljudkombinationer

Läs mer på Fonomix hemsida

Lgr 11

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3