Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2019-11-15 10:47 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Matematik Teknik
Arbete kring programmering.

Innehåll

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 - förstå, beskriva och använda begrepp

- föra resonemang kring hur tekniska lösningar har förändrats över tid samt fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

- behärska programmering, både digitalt och med hjälp av fysiska digitala hjälpmedel

 

Du kommer bland annat att träna på/lära dig: 

- vad en robot är

- vad det innebär att programmera

- programmera blueboots och scratch, lego WeDo 2.0

- vad det finns för fördelar och nackdelar med teknikens utveckling

- vad blockprogrammering är 

 

Ex på begrepp: programmering, binära talsystemet, algoritm, loop, koda, programspråk, 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6

Matriser

Ma Tk
Programmering

På väg att nå målen
Når målen
Når mer än målen
Begrepp
Du har en bit kvar till att kunna använda och förstå teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Du förstår och kan använda några av teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Du kan använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Formulera och lösa problem
Du har en bit kvar till att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du kan till viss del formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: