Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-11-15 11:24 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Vi arbetar på olika sätt under vecka 45-48
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Varför har vi lagar och regler? Och varför är de olika i olika länder? Och vad är det för skillnad på oskrivna regler, lagar och t ex fotbollsregler?

Innehåll

 

 

Syftet med detta arbetsområde är att du ska utveckla din

 

         förmåga att se och beskriva hur rättigheter och skyldigheter hänger ihop

         kunskap om det svenska rättssystemet och dess del i det demokratiska systemet

         förmåga att argumentera i frågor som gäller orsaker till och konsekvenser av kriminalitet

 

 

I undervisningen ska vi…

 

         Läsa texter

         Diskutera i mindre grupper och i helklass

         Ha gemensamma genomgångar

         Se filmer

         Besöka en rättegång

 

Begrepp

Åklagare , anhålla, brottsoffer, domare/ordförande, försvarsadvokat, häktning, kriminalvård, målsägare, nämndeman, påföljder, rättssäkerhet, rättsstat, tilltalad, vittne, åtal, förundersökning, straffrätt, civilrätt, straffmyndig, husrannsakan, bevis,

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Lag och rätt

På väg
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Samhällsstrukturer
Kunskaper om rättssystemet i Sverige, ex på olika brott och deras påföljder. Hur en rättegång går till
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du missar att beskriva väsentliga delar av Sveriges rättssystem
Du har visat grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer inom arbetsområdet. Du visar fåtal kunskaper om Sveriges rättssystem.
Du har visat goda kunskaper om olika samhällsstrukturer inom arbetsområdet. Du visar några kunskaper om Sveriges rättssystem.
Du har visat mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer inom arbetsområdet. Du visar flera kunskaper om Sveriges rättssystem
Undersöka och förklara
Här visar du samband mellan t ex brott och straff, demokrati, mänskliga rättigheter och Sveriges rättssystem
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du förklarar inte hur lagarna påverkar någon del av samhället
Du har visat det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du förklarar varför det behövs lagar i samhället med en enkel förklaring. Du förklarar hur lagarna påverkar någon del av samhället.
Du har visat det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du förklarar varför det behövs lagar i samhället med en utvecklad förklaring förklaring. Du förklarar hur lagarna påverkar några delar av samhället och ger exempel på hur det fungerar.
Du har visat det genom att undersöka hur rättsliga i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du förklarar varför det behövs lagar i samhället med välutvecklad förklaring. Du förklarar hur lagarna påverkar flera delar av samhället och ger exempel på hur det fungerar med lagar nu men också hur det skulle fungera utan lagar.
Använda begrepp
att du använder begreppen i listan i planeringen när du resonerar och förklarar
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du använder inte relevanta begrepp. (Se begreppslistan)
Du har visat att du kan använda begrepp och förklara dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder relevanta begrepp (se begreppslistan) ibland i dina resonemang.
Du har visat att du kan använda begrepp förklara dem på ett relativt väl fungerande sätt. Du använder relevanta begrepp (se begreppslistan) ofta i dina resonemang.
Du har visat att du kan använda begrepp och förklara dem ett väl fungerande sätt. Du använder relevanta begrepp (se begreppslistan) genomgående i dina resonemang.
Påverka & påverkas
Här kan du förklara hur t ex ungdomsbrottslighet påverkar samhället men också hur samhället påverkar ungdomsbrottsligheten.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har visat att du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. Du beskriver hur samhället påverkas av brott eller hur samhället påverkar normer och lagar med något exempel
Du har visat att du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. Du beskriver hur samhället påverkas av brott eller hur samhället påverkar normer och lagar med några exempel
Du har visat att du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. Du beskriver hur samhället påverkas av brott eller hur samhället påverkar normer och lagar med några exempel. Du byter perspektiv i dina resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: