👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering

Skapad 2019-11-15 11:26 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Du kommer under v37-39 lära dig att orientera i närmiljön. Målet är att du ska känna dig säker på hur kartan är uppbyggd , kunna orientera med hjälp av kartans färger och symboler. Du ska kunna förstå hur man med hjälp av kartan kan göra smarta vägval. Området avslutas med ett orienteringsprov v.40.

Innehåll

Under dessa veckor ska du få träna på att orientera med hjälp av karta på skolgården dess närmiljö. Du kommer att lära dig vilka färger kartan har och vad de betyder. Du kommer också att få träna på olika karttecken. 

Du kommer att lära dig om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i naturen (allemansrätten).

V.37- Genomgång av momentet, öva karttecken och dess färger.

V.38- Öva karttecken och dess färger samt att passa kartan

V.39- Orientering med kontroller, öva karttecken och dess färger

V.40- Orienteringsprov Gömmaren

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
    Gr lgr11  -
  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
    Gr lgr11  -
  • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
    Gr lgr11  -

Matriser

Idh
Orientering år 4-6

F
E
C
A
Orientering
Du behöver träna mera på att orientera i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Träna på att passa kartan, förstå vad den visar åt dig och försök att jämföra kartan med den verkliga omgivningen. Att orientera kräver tålamod och noggrannhet. Fortsätt att kämpa på.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Du kan hitta vägen till kontroller nära tydliga ledstänger. För att bli säkrare på de mer utmanande kontrollerna behöver du träna på att passa kartan rätt under alla tillfällen.
Du kan med säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Du hittar ofta bra vägar att ta och du tänker till kring vägvalet innan du börjar orientera. Oftast har du kartan rätt passad men kom ihåg att du ska gå runt kartan då du ändrar riktning så att den är fortsatt passad.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Du hittar olika vägmöjligheter och du kan värdera vilken av dem som bäst är anpassad för situationen. Du kan även med säkerhet placera ut dig själv på kartan och har den alltid rätt passad.

Ny rubrik

F
E
C
A