Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Norden

Skapad 2019-11-15 12:07 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
I arbetsområdet ”Geografi Norden kommer du få lära dig om skillnader och likheter mellan de fem Nordiska länderna

Innehåll

 

Syfte: 

 

ü  Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

 

ü  Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

 

ü  Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

 

ü  Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.

 

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 

 

ü  Analysera hur naturens egna processer och människors verksamhet formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

 

ü  Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

 

ü  Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll:

 

Livsmiljöer:

 

ü  De nordiska  natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

 

ü  Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

 

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt:

 

ü  Namn och läge på Nordens större orter, berg, hav och vatten.

 

ü  Kartan och dess färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

 

ü  Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.  

 

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor:

 

ü  Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

 

Hur:

 

·         Vi kommer aktivt att arbeta med kartor och kartkunskap.

 

·         Läsa och bearbeta faktatexter på olika sätt.

 

·         Arbeta med olika landskapstyper, t.ex skogs-, jordbruks-, kust- samt fjällandskap.

 

·         Viss namngeografi.

 

·         Vi kommer att titta på och arbeta med UR’s programserie ”Geografens Testamente”.

 

·         Redovisa sitt arbete.

 

Kunskapskrav:

 

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

 

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

 

Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.  

Björn Skylling Pahlberg, HT 2019

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: