Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stannfåglar

Skapad 2019-11-15 12:08 i Getingeskolan gr Halmstad
Grundsärskola 4 – 6 Bild Matematik Naturorienterande ämnen
Stannfåglar i vårt närområde. Vilka fåglar stannar kvar över vintern och hur lever de?

Innehåll

Tema stannfåglar i närområdet.

Under veckorna 47 - 51  - 2019.

Du kommer att få lära dig om stannfåglar i vårt närområde.
Läsa och lyssna på faktatexter om blåmes, domherre, gråsparv, talgoxe och rödhake.
Använda Legimus för att lyssna på olika faktatexter.
Skriva i programmet Symwriter som ger dig bildstöd och talsyntesstöd vid uppläsning av dina texter.
Se på faktafilmer, lyssna på fåglarnas olika läte och göra fältstudier i närområdet runt Getingeskolan. 

Göra fågelmat.

I ämnet bild kommer du att måla de olika fåglarna.
I matematik kommer du att får räkna och föra statistik på fåglarna.
Dokumentera med Ipaden genom att ta foton och skriva enkel text

Bedömning kommer att göras kontinuerligt under arbetets gång både i grupp och individuellt, du utgår med stöd av kommunikationskartor, bilder och text samt din egen dokumentation.

 

Lycka till Louise och Anki

 

                                

                           

                                  

                   

 

               

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Undersökningar i för eleven bekanta situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  1-6
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram.
  Ma  E 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
  Ma  E 6
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: