Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt åk 6

Skapad 2019-11-15 12:19 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska Religionskunskap
Nu ska vi starta åk 6 stora läsprojekt då vi tillsammans ska läsa den skönlitterära ungdomsboken "Sms från Sopporo". Såhär beskrivs boken: "Trettonåriga Agnes lär sig samiska i smyg. Riktigt spännande blir det när hon börjar messa med en snygging i byn Soppero. Men det är inte alldeles okomplicerat. Hur samisk är Agnes egentligen, och hur ska hon vara som same? Och kommer kompisarna hemma i Solna att förstå?" Förutom att läsa boken kommer vi bland annat att diskutera minoriteter, identitet och språk i Norden. Det ska bli jätteroligt att få höra om era läsupplevelser !

Innehåll

 Vi kommer att läsa och jobba med två kapitel i veckan, eleverna kommer att diskutera och svara på frågor om varje kapitel.

Eleverna kommer i detta läsprojekt att svara på frågor kring varje kapitel för hand i deras skrivböcker.

Veckofrågor

https://drive.google.com/drive/folders/0B5svSo8C1dOgVC1HOUpQcTIwWlk?usp=sharing

 

Presentation av arbetet

https://docs.google.com/presentation/d/11NNIEVdDKnsPt2pvAK_0kk1srNaQTRkCF4RfbYahbVI/edit?usp=sharing

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6

Matriser

Re Sv SvA
Bedömning

Svenska

Nivå F
Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Att läsa
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Det är svårt för dig att läsa med flyt och att ta dig igenom texten.
Du läser långsamt, men tar dig igenom texten.
Du kan läsa med flyt. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan läsa med bra flyt. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan läsa med bra flyt. Du använder metoder som oftast fungerar mycket bra.
Du kan läsa med mycket bra flyt. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Att sammanfatta och sammanställa
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har svårt att förstå det du läser och kan därför inte göra någon sammanfattning av boken.
Du har ganska bra läsförståelse. Det visar du genom att göra enkla sammanfattningar av de viktigaste delarna i boken.
Du har ganska bra läsförståelse. Det visar du genom att göra enkla sammanfattningar av handlingen i tidsordning. Du kommenterar dessutom innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse. Det visar du genom att göra utvecklade sammanfattningar av handlingen i tidsordning. Du kommenterar dessutom innehållet på ett bra sätt.
Du har bra läsförståelse. Det visar du genom att göra utvecklade sammanfattningar av handlingen i tidsordning. Du kommenterar dessutom innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse. Det visar du genom att göra välutvecklade sammanfattningar av handlingen i tidsordning. Du kommenterar dessutom innehållet på ett mycket bra sätt.
Minoritetsspråk, varianter och närliggande språk(Ej för SVA elever)
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan med hjälp ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk

Religionskunskap

Nivå F
Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Samisk tro
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du har svårt att beskriva några grundläggande drag i samisk religion och att ge exempel på hur man ser på samernas situation i dagens samhälle.
Du kan beskriva några grundläggande drag i samisk religion. Du ger exempel på hur man ser på samernas situation i dagens samhälle.
Du kan beskriva några grundläggande drag i samisk religion. Du ger exempel på hur man ser på samernas situation i dagens samhälle.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: