Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känsel - utomhus

Skapad 2019-11-15 12:46 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen är intresserade av att få utforska och uppleva nya lärandeobjekt. Barnen visar intresse för att smaka, lukta och känna både i inomhusmiljön och ute. Vi arbetar vidare med att benämna olika begrepp och ord som är av betydelse i deras lärande. Barnen förstår att olika föremål kan känna och låta olika. De tycker om att känna sig fram.

______________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

Lärandeobjekt:

Vi vill att barnen ska förstå begreppen och materialet som är hårt eller mjukt. 

Förståelse för att naturmaterial så som löv, mossa och pinnar känns olika och kan låta olika om man trycker på dom och kunna benämna de olika föremålen.

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Metod: Vi utgår ifrån sociokulturellt perspektiv där barnen lär sig av varandra, med varandra och av oss pedagoger i ett samspel. Vi har upplevt att om vi pedagoger smakar först vågar de andra barnen också smaka. Vi benämner de begrepp som vi tycker är viktiga och som vi vill att barnen ska få en förståelse för. 

Material: Löv, mossa & pinnar. 

Miljö: Utomhus . 

  ______________________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: