Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Integritet och självkänsla, grytet v46,47

Skapad 2019-11-15 13:03 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Integritet arbetar vi extra med under v.46-47.

Innehåll

Syfte:

Se läroplansmål längst ner på planeringen.


Avdelningens mål:

 • Att barnen lär sig säga stopp, nej eller sluta om något känns obehagligt. Ett exempel är att barnet kan säga ifrån om det inte vill ha en kram av någon vuxen eller annat barn.
 • Att barnen lär sig att lyssna till ett stopp, nej eller sluta.
 • Att barnen lär sig att känna igen sina egna känslor och andras.

 

Aktivitet/metod:

 • Arbeta med känslokort,
 • Högläsning
 • Sjunger sånger, ramsor samt har lekar med fokus på att träna på innebörden i ordet stopp samt diskuterar hur olika känslor kan kännas. 
 • Samtal
 • boken liten

När? Var? Hur? Varför?.

Aktiviteterna sker i:

 • gruppverksamheten
 • samling
 • genom spontana samtal över hela dagen när tillfälle ges.

Aktiviteterna sker således i både storgrupp men också i smågrupper för att främja samtalet.

 

Resultat - hur blev det? 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: