Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikteori åk 8-9

Skapad 2019-11-15 13:15 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
I denna kursen kommer du att lära dig om enkel grundläggande musikteori om notsystem, noter, notlängd och rytm. Du kommer också att lära dig några grundläggande musikaliska begrepp.
Grundskola 8 – 9 Musik
Du kommer under detta moment att få lära dig grundläggande notläsning och musikteori.

Innehåll

Musikteori vecka 47-49

Ta med din dator till lektionerna!

För att träna inför not testet ska du genomföra följande övningar. Man kan göra testerna om och om igen tills man klarar dem. Vi kommer att öva testerna på lektionstid, vill man så kan man öva hemma inför läxförhöret som är vecka 49 eller 50 beroende på vilken veckodag du har din musiklektion.

Det material som vi presenterar på genomgången samt materialet som beskriver arbetsuppgiften finns även i classroom.

https://www.musikteori.com/quiz-2/

Gör endast 3 av testen:

* Noterna

* Taktarter

* Pauser

 

https://www.elevspel.se/amnen/musik/995-tonnamn-enligt-svensk-tradition.html

Gör endast testet som heter:

* Stamtoner

 

https://www.elevspel.se/amnen/musik/951-musikkunskap.html

Gör endast testen:

1. Tonernas namn

2. Olika nottecken

3. Fler nottecken

Följ anvisningarna.

 

Du ska förstå grundläggande musikteori. 

Så här kommer vi att arbeta:

 1. Vi har en genomgång där allt vi ska lära oss finns med.

 2. Vi går där igenom grunderna i notsystemet, noter och notvärden hur de olika noterna ser ut och vad de betyder,  pauser, de mest grundläggande musiksymbolerna och några viktiga musikord.

 3. Vad är ett ackord. Hur använde ackord?

 4. Ni får sedan på lektionstid öva det vi gått igenom på genomgången genom att göra olika uppgifter på internet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Grundläggande musikteori

Uppnår ej målen
E
C
A
Teoretiska kunskaper
Inför praktiskt musicerande i olika former.
Eleven visar grundläggande teoretiska kunskaper kring centrala begrepp inom musiken och använder dem teoretiskt.
Eleven visar relativt goda teoretiska kunskaper kring centrala begrepp inom musiken och använder dem teoretiskt.
Eleven visar goda teoretiska kunskaper kring centrala begrepp inom musiken och använder dem teoretiskt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: