Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utökade mål i Pedagogisk planering naturvetenskap och teknik. Munin, ht 2019

Skapad 2019-11-15 13:26 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Vi följer barnens progression i hur de uttrycker sig, i skapandet och användandet av olika tekniker.

Innehåll

 

 

Pedagogisk Planering

 

Arbetslag/ Förskola

 Frejaparkens förskola

Arbetslag:

 Munin

 Mål:

  • Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
  • Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. 
  • Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen. 

 

Kriterier för strävansmålen:

 Visa nyfikenhet och intresse för att använda olika redskap och material i skapandet.

 

 Frågeställning utifrån strävansmålet:

På vilket sätt och/ eller med vilken teknik uttrycker sig barnen i sitt möte med färg och tillhörande redskap i vårt arbete med djuren?

 

Nuläge:

Barnen har fortsatt stort intresse och nyfikenhet för djur. När de leker med djuren benämner de dem ofta med ex. mammako,  pappako och babyko. Även djurens egenskaper lyfts såsom knorr, svans, tryne och mule. Vidare visar barnen nyfikenhet för de egna djurbilderna de har tagit med hemifrån. Barnen visar förmåga att anta nya utmaningar  

  

Metod – För att uppnå målet.

 Vi arbetar i mindre undervisningsgrupper. Vi upprepar undervisningen för att öka förståelsen.

Vi utmanar barnen i användandet av färg och tillhörande redskap såsom tex pensel.

Vi använder oss av variationsteori.

Vi förstärker med tecken - TAKK.

 

Utvecklingspedagogikens teori.Vi använder oss av tre strategier av sju i utvecklingspedagogiken

Introducera variation:

För att kunna utskilja ett visst fenomen måste det kontrasteras mot andra fenomen. För att förstå hur ett visst redskap fungerar måste det kontrasteras mot ett annat redskap, tex en tjock pensel och en tunn pensel  

Barn behöver både stöttas och utmanas:

För att kunna bli uppmärksamma på nya fenomen måste barn utmanas i sin förståelse. Samtidigt behöver de stöttas i dessa utmaningar för att kunna ta sig an dem. 

Vi utgår från barnens intresse och förståelse och utmanar med frågor och ett varierat material.

Från lokalt till expansivt språk:

Ett lokalt språk beskriver det som händer här och nu och är endast begripligt i den specifika situationen. För att kunna tala om något bortom det som sker i nuet måste man använda sig av ett expansivt språk.

Vi benämner de olika färgerna samt redskapen vi använder i skapandet, i många olika sammanhang i vår utbildning. Vi förstärker med TAKK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: