Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-11-15 13:45 i Trollskogen 2 Borlänge
Förskola
Ramsräkna, intresse av siffror, sortera, form och färg.

Innehåll

Bakgrund 

 

*Pekräkna och ramsräkna

*mönster 

*spontant ramsräknar

*kan hantera tärningsspel adekvat

*När barnen självmant skapar eget mönster

*När barnen spontant efterfrågar att få gå till skogen

*När de självmant berättar vad det är för träd eller växter

Sortera pärlor

Vi har uppmärksammat att barnen visat ett intresse av siffror och räkning. Detta vill vi ta tillvara och bygga vidare på. 

 

 

MÅL

 

Syftet är att barnen ska utöka sin kunskap om matematik. Vi vill lägga grunden för ett matematiskt tänkande.

 

I de olika aktiviteterna får barnen möjlighet att träna samarbete och även möjlighet att försöka själva, båda med stöd av oss pedagoger. 

 

 

METOD - GENOMFÖRANDE

 

Vi utforskar matematiken genom att titta på former, färger, sortering, antal och olika matematiska begrepp. 

 

Vi tar oss an olika matematiska uppdrag och utmaningar. 

 

För att alla barn ska få tillfälle och våga kommer vi vissa gånger dela in barnen i mindre grupper.

 Vi spelar även fia tillsammans med barnen för att träna turtagning, ramsräkna.

 

 

 

DOKUMENTATION

 

Vi fotograferar barnen när de gör aktiviteten. Dessutom dokumenteras aktiviteten i Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort. 

 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

 

Pedagogerna utvärderar muntligt efter aktiviteterna. Med barnen utvärderar vi tillsammans efter varje gång.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: