👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1

Skapad 2019-11-15 14:34 i Dalabergsskolan Uddevalla
Den här pedagogiska planeringen samt matris beskriver hur eleverna kommer att arbeta i SO ämnena åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Du kommer få lärdom om världen samt det samhälle vi lever i.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du kommer att få arbeta med:

 • Kristendomen och hemortens historia.
 • Trafik
 • Yrken
 • Hur möten organiseras

 

Bedömning; vad och hur.

Du visar dina förmågor genom :

 • att delta i diskussioner och undervisning.
 • att delta i klassråd.
 • att lära dig att ge och få respons utifrån de arbetsuppgifter du utför.
 • delta i studieutflykter utifrån samhälleliga, geografiska, historiska och religiösa aspekter (grunder).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3