Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diskussion om sociala medier (Sva1)

Skapad 2019-11-15 14:40 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Diskussion om sociala medier (efter läsning av artikeln "Ett liv utan Facebook?").

Matriser

Sva
Diskussion om sociala medier

E
C
A
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: