Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Meningen med livet

Skapad 2019-11-15 16:02 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Filosofi
Vad är meningen med livet, ditt liv och alla andras? Vi undersöker olika svar på den frågan som filosofer från antiken till Antonovsky har formulerat.

Uppgifter

  • Meningen med livet

Matriser

Fio
Filosofi 1 (FIOFIO01)

E
C
A
redogöra och diskutera: existens
Du redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller existens.
Du redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller existens.
Du redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller existens.
redogöra och diskutera: värdefilosofi
Du redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller värdefilosofi.
Du redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller värdefilosofi.
Du redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller värdefilosofi.
redogöra och diskutera: nutida filosofi
Du redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar.
Du redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar.
Du redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar.
jämföra teorier
Du gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Du gör också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Du gör också välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
använda begrepp
Dessutom använder du med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder du med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder du med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
analysera: existens
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller existens.
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller existens. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
Du identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller existens. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
analysera: nutida filosofi
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar.
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
Du identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
förklara
Dina analyser leder fram till enkla förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där några relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Dina analyser leder fram till välgrundade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Dina analyser leder fram till välgrundade och nyanserade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med säkerhet. Utifrån dina analyser ställer du dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor.
värdera
Du tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Du tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Du tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen.
argumentera
Du underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument.
Du underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade argument.
Du underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: