Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering español 6

Skapad 2019-11-15 20:59 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Detta är vad vi ska göra under detta läsår. Lärandematrisen är kopplad till denna planering, det är där du kan se hur ditt arbete i klassrummet bedöms. Jag kommer även av kopplad varje uppgift till din planering. I Lärlogg kan du följa vad vi gör i klassrummet, där kommer det att finnas info om läxor osv. I gleerups kommer det att finnas ett slags planering som bara talar om för dig vilka sidor och uppgifter du ska fokusera på. /Bessy

Innehåll

 

 

Period  

Detta går vi igenom under varje period 

Period 1 

Hälsningsfraser 

La Sagrada Familia y Gaudi, Spanienkartan 

Period 2 

Siffror: Los números 

klockan 

Period 3 

Mi cumpleaños

kort presentation om sig själv.

Los meses del año

veckodagarna 

El fin de semana 

 

presens 

 

El tiempo 

Las estaciones, los meses del año 

 

Period 4 

Las partes del cuerpo 

Doler 

 

Period 5 

Me presento, yo y mi familia

La ropa 

färger, former, presens 

Period 6 

Los animales 

Period 7 

Jag handlar frukt och grönsaker från affären. 

 

Matriser

M2
Årskurs 6, spanska/Bessy Campos

E
D
C
B
A
1. Förstå tal
Jag förstår när någon berättar om sin helg och vecka. El fin de semana, veckodagarna presens
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
2. Förstå tal
Jag förstår när någon räknar och talar om siffror Los números
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
1. Förstå text
Jag förstår när någon skriver om sin vecka och om sin helg El fin de semana veckodagarna presens
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
1. Redogör,kommentera, agera
Jag kan förstå och kommentera när andra berättar om vad klockan är klockan
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
2. Redogör, kommentera, agera
Jag kan förstå och kommentera när personer hälsar på varandra Hälsningsfraser
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
1. Strategi för lyssnande och läsning
Jag kan förstå och kommentera när andra talar om siffror, datum och klockslag. Jag kan till exempel använda mig av något jag har lärt mig tidigare för att förstå en hel ny situation. Gente y números
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
1. Välj och använd material till din egen produktion
Jag väljer en tidningsartikel som jag kommer att återberätta på spanska. Tidningsartikel från internet på spanska. Valfritt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
1. Formulera dig muntligt
Jag kanpresentera mig själv Mi presentación
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
2.Formulera dig muntligt
Jag kan berätta, muntligt, och ange kroppsdelarna på mig själv eller någon annan. Las partes del cuerpo Doler
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
1.Formulera dig skriftligt
Jag kan beskriva, skriftligt en bild genom att ange väder, årstid, månaden osv. El tiempo Las estaciones, los meses del año
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
1. Bearbeta & förbättra
Jag kan handla kläder La ropa färger, former, presens
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
1. Uttrycka sig muntligt *
Jag berättar om vem jag är och vilka kläder jag har på mig La ropa färger, former, presens
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
1. Uttrycka sig skriftligt *
Jag kan skriva ett brev till Bessy där jag berättar hur många djurnamn jag har lärt mig. Jag berättar vilka djur jag gillar och vilka djur jag inte gillar samt orsaken till det. Los animales
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
1.Strategi för interaktion
Jag handlar frukt och grönsaker från affären men förstår inte alltid vad den säger... hur gör jag för att förstå? Jag handlar frukt och grönsaker från affären.
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
1.Områdeskunskap
La Sagrada Familia y Gaudi
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kaöra enkla n då också gjämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: