👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar företagsidé HT20

Skapad 2019-11-16 11:15 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Företagsekonomi
Hållbart företagande blir mer och mer viktigt i samhället. I AO2 kommer du att få jobba fram en affärsidé med utgångspunkt från FN: globala mål. Resultatet av arbetet kommer att bli en omfattande marknadsplan som innehåller marknadsplanering baserad på marknadsundersökningar samt omvärldsanalys. Projektet kommer att påverka både företagsekonomi 2 samt marknadsföring.

Innehåll

Materialet i arbetsområdet Hållbart företagsidé läggs kontinuerligt upp i kursrummet på Teams.

Förutsättningar; 

Ni jobbar i par!  Välj med omsorg! 

Delinlämningar; marknadsundersökning 

Slutinlämning av ert arbete. fredag v 49 

Muntlig redovisning v 50 i små grupper  

Arbetsområdet kommer att slutföras med en opponering v 51.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion.
  För  -
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer.
  För  -
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
  För  -
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
  För  -

Matriser

För
Marknadsplan (HT20)

F
E
C
A
Beskriver marknadsföringens funktion
Marknadsplanen beskriver vad marknadsföring utgörs av i det specifika fallet.
Eleven når ej kunskapsmålet
Eleven beskriver översiktligt marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel
Eleven beskriver utförligt marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel
Eleven beskriver utförligt och nyanserat marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel
Innebörden av begrepp inom marknadsföring
Ett antal relevanta begrepp behandlas och redogörs för.
Eleven når ej kunskapsmålet
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom marknadsföring
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom marknadsföring
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom marknadsföring
Marknadsföringstekniska metoder
Marknadsplanen innehåller en fältundersökning / skrivbordsundersökning.
Eleven når ej kunskapsmålet
Eleven använder med viss säkerhet enkla marknadsföringstekniska metoder
Eleven använder med viss säkerhet marknadsföringstekniska metoder
Eleven använder med säkerhet marknadsföringstekniska metoder
Teorier och modeller inom marknadsföring
Centrala modeller ska behandlas såsom SWOT, 4P, segmentering, EFI – analys, Porter, positionering
Eleven når ej kunskapsmålet
Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet
Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring. Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet
Insamling och källkritik
Informationens trovärdighet ska bedömas
Eleven når ej kunskapsmålet
Eleven formulerar med viss säkerhet enkla frågeställningar inom marknadsföring, samlar i samråd med handledare in information från olika källor och gör en enkel bedömning av informationens trovärdighet
Eleven formulerar med viss säkerhet frågeställningar inom marknadsföring, samlar efter samråd med handledare in information från olika källor och gör en välgrundadbedömning av informationens trovärdighet
Eleven formulerar med säkerhet komplexa frågeställningar inom marknadsföring, samlar efter samråd med handledare in information från olika, även mer avancerade, källor och gör en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens trovärdighet
Sammanställning och slutsatser
Marknadsplanen har en röd tråd och hela arbetet knyter an till affärsidén för det behandlade företaget.
Eleven når ej kunskapsmålet
Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser
Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser
Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser
Bedömning egen förmåga
Har läraren en coachande eller stödjande funktion? Har eleven lämnat in arbetet i tid? Är eleven aktiv på lektionerna?
Eleven når ej kunskapsmålet
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Relevant teknik för kommunikation och presentation
Forms / Excel, Drive, Teams, Unikum, PowerPoint
Eleven når ej kunskapsmålet
Eleven behärskar med hjälp från handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation
Eleven behärskar självständigt relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation
Eleven behärskar självständigt relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation
Opponering
Deltar i samtal och ger argument för sina ståndpunkter
Eleven når ej kunskapsmålet
Argumenten är enkla
Argumenten är välgrundade
Argumenten är välgrundade, nyanserade, och diskuteras ur olika perspektiv