Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen direkt 4B

Skapad 2019-11-16 13:12 i Annerstaskolan Huddinge
Under HT-19 och VT-20 kommer eleverna i klassen att arbeta med läromedlet Matte direkt Borgen 4B.
Grundskola 4 Matematik
Under HT-19 och VT-20 kommer du att få arbeta med läromedlet Matt Borgen 4B.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att arbeta med Tid, multiplikation, division, bråk, geometri, addition och subtraktion.

 

Vi kommer att ha genomgångar, arbeta både individuellt och i grupp, använda kooperativt lärande, ha läxor och diagnoser.

 


Dessa förmågor bedöms:

 - Din förmåga att använda tidsenheterna: År, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund. 

- Din förtrogenhet med datum och almanackan. 

- Din förtrogenhet med klockan. 

- Din förmåga att använda addition och subtraktion i talområdet 0-10 000.

- Din förmåga att använda multiplikation i talområdet 0-1000, samt med större tal. 

- Din förmåga att använda kort division. 

- Din förmåga att läsa, skriva och storleksordna bråk. 

- Din förståelse av vinklar. 

- Din förståelse av skala, samt att förstora och förminska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matte direkt borgen 4B

Godtagbara kunskaper
Väl godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
TID
Du vet hur många dagar ett år är, hur många månader vi har, hur många dagar en vecka har, hur många timmar en dag har. Du kan klockans heltimmar och halvtimmar.
Du kan läsa och skriva ett datum på två olika sätt. Du vet hur många minuter det går på en timme. Du vet hur många sekunder det går på en timme. Du kan läsa av en tidtabell.
Du kan avläsa hela klockan, både analogt och digitalt. Du kan räkna med begreppen tidigare och senare. Du kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
ADDITION
Du kan addera med tal inom talområdet 0-5000.
Du kan addera med tal inom talområdet 0-10 000.
Du kan använda addition i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.
SUBTRAKTION
Du kan subtrahera med tal inom talområdet 0-5000.
Du kan subtrahera med tal inom talområdet 0-10 000.
Du kan använda subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.
GEOMETRI
Du kan namnen på olika månghörningar.
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du kan förstora och förminska olika föremål. Du kan förstå och använda skala.
BRÅK
Du kan avläsa bilder av bråk.
Du vet hur många delar det går på en hel.
Du kan läsa och skriva bråk. Du kan storleksordna bråk.
MULTIPLIKATION
Du kan multiplikationstabellen 0-10.
Du kan räkna multiplikation med höge tal, till exempel 3 x 4174.
Du förstår sambandet mellan multiplikation och division, samt att du kan använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning.
DIVISION
Du kan divisionstabellen 1-10.
Du kan dividera tal inom talområdet 1- 10 000.
Du förstår sambandet mellan multiplikation och division, samt att du kan använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: