Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religioner och traditioner

Skapad 2019-11-17 05:29 i Västerby skola Hedemora
Religion åk 2 HT-14
Grundskola 1 – 3 Svenska Religionskunskap SO (år 1-3)
Under några veckor kommer vi att arbeta med de tre stora världsreligionerna, Kristendom, Islam och Judendom, få kunskap om deras viktigaste texter, högtider och traditioner samt lära oss om likheter och skillnader religionerna emellan. Vi kommer även att utveckla förståelse för hur kristna traditioner har påverkat och påverkar det svenska samhället.

Innehåll

Innehåll och arbetssätt

Vi kommer att samtala kring tro och vad religion är.

Du kommer att på ett grundläggande sätt jämföra symboler, skrifter och viktiga platser för kristendom, islam och judendom.

Vi kommer att se på berättelser ur Barnens bibel och filmer som visar kristendomens roll förr i tiden.

Du kommer att få rita, skriva och skapa. 


Centrala begrepp:
religion, tro, högtid, symbol, tradition, bibel, koran, torah, kyrka, moské, synagoga, psalm

 

Bedömning:

Du visar vad du har lärt dig genom att aktivt delta i diskussioner och samtal.

Du skriver texter, ritar och skapar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

Re Sv SO
Religion

Religion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Allmänt
Jag känner till att det finns olika religioner och vet vad en religion är.
Jag kan reflektera kring olika religioners likheter och skillnader.
Jag kan reflektera kring hur religioner påverkar människan.
De tre stora
Jag känner till de tre stora abrahamitiska religionerna.
Jag känner till några kännetecken, t.ex. symbol, högtid, central berättelse, ur de religionerna.
Sverige
Jag känner till att kristendomen spelat stor roll i Sverige.
Myter
Jag känner till några skapelsemyter från olika religioner.
Jag känner till några olika gudar och hjältar från t.ex. den fornnordiska mytologin.
Mänskliga rättigheter
Jag vet att alla människor är lika mycket värda oavsett vilken religion de har.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: