Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Sva Nationella prov 2019/2020

Skapad 2019-11-17 08:09 i Domnarvets skola Borlänge
Bedömning/resultat Nationellt prov i svenska - alla delprovsresultat, samt det totala provbetyget.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Här kan du se alla dina resultat i läsår 19/20 Nationella prov i svenska/Sva. OBS! Nationella provet visar flertalet kunskapskrav i svenska/sva (dock inte alla) och är en del av bedömningen, samt ett stöd för betygssättningen. Från och med i år - 2019 - har dessutom Skolverket bestämt att "resultatet av (det nationella) provet ska särskilt beaktas vid betygsättningen". Det betyder att nationella provets resultat ska ha en större betydelse än andra prov vid betygssättning. Bedömningen av de respektive kunskapskraven i de olika delproven, delges på lektionstid.

Innehåll

Syfte med nationella prov

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömning görs utifrån Skolverkets matriser i NP, sedan läggs resultatet in i matrisen nedan. Tre svensklärare bedömer.

Förberedelser och datum 

Vi har vid flertalet tillfällen under ht-19 tränat på gamla nationella prov för att alla elever skall veta formen för provet och kunna känna sig så förberedd som möjligt.

Delprov A (tala) torsdag 21/11 2019, vilka tider som gäller för eleverna har meddelats v46 (sitter även listor på skolan)

Delprov B (läsförståelse) 10/3 2020, kl 09.00

Delprov C (skriva) 12/3 2020, kl 09.00

Matriser

Sv SvA
Svenska/Sva NP (Nationella prov) 2019/2020

F
E
D
C
B
A
Delprov A - muntlligt
Torsdag 21/11 2019
Delprov B - läsförståelse
Tisdag 10/3 2020
Delprov C - skriva
Torsdag 12/3 2020
Provbetyg
Delproven sammanvägs till ett betyg = Provbetyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: