Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationalekonomi SAM2

Skapad 2019-11-17 08:45 i Anna Whitlocks gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Samhällskunskap
Ordet nationalekonomi handlar precis som all annan ekonomi om att hushålla med resurser. I detta fall ett helt lands resurser. Idéerna bakom blir därför också politiska och skiljer mycket från till exempel privatekonomi. Dessa olika idéer om hur samhällets ekonomi ska styras kallar vi för nationalekonomiska teorier. Då nationalekonomi bygger på underliggande antaganden och värderingar kan teoribildningar alltid diskuteras och ifrågasättas. I det här momentet kommer ni att bekanta er med olika nationalekonomiska teorier, försöka placera de historiska ekonomerna i dagens debatt och driva en egen argumentation utifrån en teoris antaganden och värderingar. Vad hade du till exempel föreslagit för ekonomisk-politiska åtgärder idag för att förhindra en framtida börskrasch eller klimatkatastrof om du var Adam Smith eller Karl Marx?

Innehåll

 Schema:

v.47

SAM: Introduktion. Se dokumentären ”Den enda vägens politik” (ca 1h) och svara på frågor. Arbeta med kursboken (välj ur kap. 8, 9 och 11).

SV: Indelning i teorigrupper. Fördjupning i teori och presentation för klassen.

v.48

SAM: Skriva argumenterande text (enskilt). 

SV: Skriva argumenterande text (enskilt).

v.49

SAM: Skriva argumenterande text (enskilt).

SV: Förberedelser inför seminarier. Läsa varandras texter och formulera frågor.

v.50

SAM: Seminarier 

SV: Seminarier

Uppgifter

 • Argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  Sam
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
  Sam
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Sam
 • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam
 • Centralt innehåll
 • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
  Sam  -
 • Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
  Sam  -
 • Tematisk fördjupning i samhällsfrågor.
  Sam  -
 • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
  Sam  -
 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.
  Sam  -
 • Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.
  Sam  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: