👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geography Year 5

Skapad 2019-11-17 09:28 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Geografi
What is geography? This unit is all about the importance of the world around us. We will focus on maps, erosion, different types of habitats and how we work with (and against) the world! We will especially focus on Scandinavia- its geography, peoples and environmental factors. The final project is a travel brochure for one of Sweden, Norway, Denmark or Finland.

Innehåll

Lesson Content

 • We will be using materials from all over the world:

  • Different types of maps

  • Worksheets about habitats, geographical features

  • YouTube videos

  • Atlas (National Geographic)

 • Most work will be individually marked, but everyone needs to participate in class discussion and work.Goals

 • To understand what geography is, why it is important and how it connects to our everyday lives.

 • To understand what erosion and plate tectonics are, and their consequences/connections with our lives.

 • To be able to identify and describe different habitats, where they are found, what they are used for and how they are affected by human actions.

 • To understand Scandinavian geography- cities, features, resources- and their connections to our daily lives.

 • To understand how our daily choices affect the world around us. And how to make sustainable choices.

 

Important Links (Coming)

Lesson Content

Map Quiz Description

Travel Brochure Assessment

 

Bedömningsunderlag: 

 • Final Project is a travel brochure on one of Scandinavia’s countries 

 • Classwork

 • Map Quiz

 

 

Uppgifter

 • Scandinavian Travel Brochure

 • Geography Map Quiz

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geography Year 4-6 (English)

E Level
C Level
A Level
Analyze natural and cultural landscapes
You have basic knowledge of natural and cultural landscapes
You have good knowledge of natural and cultural landscapes
You have very good knowledge of natural and cultural landscapes
Analyze the Earth
You have a simple understanding and simple reasoning of the processes that form and change the Earth
You have a developed understanding and relatively well reasoned points on the processes that form and change the Earth.
You have a well- developed understanding and very well reasoned points on the processes that form and change the Earth.
Analyze and compare natural and cultural landscapes, and the movement/placement of peoples.
In your reasoning, you can describe simple connections between natural/cultural landscapes, natural resources och how people are placed/where they live.
In your reasoning, you can describe developed connections between natural/cultural landscapes, natural resources och how people are placed/where they live.
In your reasoning, you can describe well developed connections between natural/cultural landscapes, natural resources och how people are placed/where they live.
Use of geographic concepts
You can use geographic concepts in a basically functional way.
You can use geographic concepts in a functional way.
You can use geographic concepts in a very functional way.
Examine, analyze and assess with the use of maps and geographic sources.
You can examine the outside world and use maps and other geographic sources in a basically functional way.
You can examine the outside world and use maps and other geographic sources in a functional way.
You can examine the outside world and use maps and other geographic sources in a well developed way.
Explore and Analyze Maps and geographic tools. FIELD STUDY
Through field studies, you can use maps and simple geographic tools in a basically functional way.
Through field studies, you can use maps and simple geographic tools in a relatively appropriate way.
Through field studies, you can use maps and simple geographic tools in an appropriate and effective way.
Assess and analyze different sources' usefulness.
You can make simple reasonings on a source's usefulness.
You can make developed reasonings on a source's usefulness.
You can make well developed reasonings on a source's usefulness.
Examine and compare "name geography"
You have basic knowledge of Sweden's, Scandinavia's and Europe's "name geography."
You have good knowledge of Sweden's, Scandinavia's and Europe's "name geography."
You have very good knowledge of Sweden's, Scandinavia's and Europe's "name geography."
Examine and compare area and size relations.
You can, with some certainty, describe the size and relations between different geographic objects.
You can, with relative certainty, describe the size and relations between different geographic objects.
You can, with good certainty, describe the size and relations between different geographic objects.
Assess and analyze sustainable development.
You can reason about issues relating to sustainable development, and then give, to some extent, suggestions for environmentally friendly choices and priorities in everyday life.
You can reason about issues relating to sustainable development, and then give developed suggestions for environmentally friendly choices and priorities in everyday life.
You can reason about issues relating to sustainable development, and then give well developed suggestions for environmentally friendly choices and priorities in everyday life.
Explore, analyze and compare different standards of living.
You can reason about causes and consequences of different standards of living in the world and give simple and somewhat developed suggestions on how to improve them.
You can reason about causes and consequences of different standards of living in the world and give developed suggestions on how to improve them.
You can reason about causes and consequences of different standards of living in the world and give well developed suggestions on how to improve them.