Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JULTEMA

Skapad 2019-11-17 09:40 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Under december månad kommer vi att arbeta tematiskt kring väntan på julen. Vi kommer öva sång- och danslekar, lära oss ramsor om tomtar, vi kommer skapa en bokstavslåda "T t" som i tomte, tiger, toa. Skapa utifrån jul, både fritt och imiterande.
Grundsärskola F – 6 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Kommunikation Estetisk verksamhet Motorik
Under december månad kommer vi i klass B att arbeta temainriktat kring väntan på julen. I temat kommer vi att plocka in våra fem ämnesområden, estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsuppfattning och verklighetsuppfattning.

Innehåll

Motorikrum: Vi kommer öva på olika sång- och danslekar som den svenska traditionen  har med sig. Vi kommer få med rumsuppfattning och hur vi rör oss i rummet och  riktning. 

Idrott: Vid några tillfällen i december kommer vi att leka en lek som handlar om när familjen Olsson firar jul.

Rim och ramsor: Ramsan om Tomte röd och tomte grå och ramsan om de fem julgranarna.

Kök: Vi kommer att göra vår egen pepparkaksdeg, läsa recept, lukta på kryddorna och lära in nya ord och tecken. När vi bakar ut pepparkakorna övar vi på former och storleksord, liten - stor, tjock - tunn. I lussebullsbaket får vi träna på samma saker. 

Vi kommer att ta del av den kristna högtiden julen, lyssna på någon känd julpsalm och höra berättelsen/sagan om jesusbarnet.

Bokstavslådor: I klassen kommer vi börja att arbeta med bokstavslådorna "S s" och "T t", där eleverna kommer få ta del av ordbilder utifrån konkreta saker i en låda som har begynnelsebokstaven från den lådan. Eleverna kommer få testa sig fram kring ordbilder, bokstavsljud, bokstavsformer, kommunikationshjälpmedel, (talsyntes) för att vi ska kunna bygga på elevernas kunskap och skapa intresse för vidare kommunikationsutveckling och ev läsinlärning. 

Skapande: Skapandet under dessa veckor kommer att inriktas på bokstäverna S och T, men även juligt skapande. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Rytmik, rim och ramsor.
  ES  1-3
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-3
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.
  ES  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd.
  ES  1-3
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  4-6
 • Sång- och danslekar.
  ES  4-6
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  4-6
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  4-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-3
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-3
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras samansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  4-6
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  4-6
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  4-6
 • Recept och instruktioner och hur de kan följas.
  VAA  1-3
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-3
 • Hygien och rengöring vid hantering och tillagning av livsmedel.
  VAA  1-3
 • Närmiljön och dess traditioner och högtider.
  VAA  1-3
 • Några kristna och andra högtider och några av de vanligaste psalmerna och sångerna.
  VAA  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-3
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  4-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  4-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  4-6
 • Närmiljön och dess historia, traditioner och högtider.
  VAA  4-6
 • Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från kristendom, islam och judendom.
  VAA  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  4-6
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  1-3
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-3
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  4-6
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  4-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  4-6
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i ramsräkning.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: