Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Käpphästar - Strandens fritids

Skapad 2019-11-17 10:02 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 6
Det finns ett stort intresse för hästar hos en del elever i barngruppen, genom skapande och lek tillsammans utvecklas sammanhållning och inkludering av fler.

Innehåll

 

 Lärmål:

Ge eleverna insikt i att de själva genom återvinning, enkla material och verktyg kan skapa egna leksaker.

Utveckla sitt intresse till en lek som inkluderar fler på fritids. 

 

 

 Planering av utvärdering:

Observation under aktivitet och lek.

"Tummen" efter aktivitet.

 

 

Undervisning:

Material och verktyg presenteras.

Tillsammans skapar eleverna käpphästar.

Samtal under skapandeprocessen, fördjupade kunskaper genom personals och elevers erfarenhets- och kunskapsutbyte inom området. 

Skapa lektillfällen tillsammans, uppförande av egna hopp- och dressyrbanor, inspirera och utveckla leken vidare genom att tillföra och tillsammans tillverka mer lekmaterial inom området.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: