Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelseprogram och kroppsideal åk 8

Skapad 2019-11-17 13:26 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Arbetsområde med takt och rytm i lekar, dans och rörelse till musik.
Grundskola 9 Idrott och hälsa
I detta arbetsområde kommer du genom dans och rörelse till musik ges förutsättningar att utveckla din rörelseförmåga samt kroppsuppfattning. Du kommer b.l.a i par att få planera, öva och framföra ett träningsprogram. Du kommer dessutom att få göra en muntlig presentation kring kroppsideal.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Dina mål i idrott och hälsa

 • Du ska utveckla förmågan att använda sammansatta rörelser med kontroll och precision inom olika rörelseaktiviteter.
 • Du ska utveckla förmågan att anpassa och variera dina rörelser individuellt till aktiviteten och till sammanhanget tillsammans med andra.
 • Du ska utveckla din förmåga att resonera kring hur kroppsideal påverkar vår hälsa och syn på oss själva. 

Undervisning

Vi kommer att testa olika träningsprogram där du får öva din känsla för takt och rytm och bekanta dig med olika rörelser och danssteg. 

 

Du kommer bli indelad i par där ni utifrån vald låt ska sätta samman ett eget träningsprogram. Musiken vi använder oss av har fyra taktslag per takt vilken kallas fyra fjärdedelstakt. Vid danser, aerobic m.fl. brukar man jobba i så kallade "åttor", d.v.s. 8 taktslag (=2 takter). Det kan vara steg och stegkombinationer, med och utan armrörelser. Vi kommer gå igenom olika grundsteg som ni kan använda er av. 

Träningsprogrammet ska vara färdig och hållas för gruppen måndag vecka 50.   

 

Du kommer även individuellt att göra ett argumenterande tal utifrån ämnet kroppsideal. Denna bedömning görs i både idrott och hälsa och svenska. Din presentation ska innehålla minst ett faktaargument, känsloargument och motargument. I talet är det viktigt att du även drar paralleller till hur kroppsideal har förändrats över tid och påverkar hälsan. Talet ska vara 3-4 min långt.  

Talet framförs på fredag v. 49. 

Bedömning

Detta bedömer jag

 • din förmåga att anpassa dina rörelser till takt och rytm.
 • din förmåga att variera och anpassa dina rörelser till aktiviteten.
 • din förmåga att resonera kring hur kroppsideal påverkar vår hälsa och syn på oss själva samt hur de har förändrats över tid. 

Bedömning sker dels fortlöpande under temat men framför allt vid genomförandet av ert träningsprogram och vid den enskilda muntliga presentationen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Rörelseprogram

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Dans - takt
Dans och rörelseträning med olika danssteg. Här bedöms hur väl man lyckas hålla takten till musiken.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Har ännu inte visat att du kan hitta takten i dansen.
I träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser till "viss del" till takt, rytm och sammanhang. Du kommer i takt till och från under dansen.
I träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang. Du är oftast i takt och kommer lätt in i takten igen om du tappar bort dig.
I träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang. Dina rörelser är i takt till musiken.
Dans - rörelse
Anpassning av rörelser i förhållande till aktivitet och sammahang. Här bedöms rörelsemönstret i de egenskapade danserna.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven har ej deltagit eller försökt genomföra träningsprogrammet ännu.
Rörelserna är grundläggande och enkla i ditt träningsprogram.
Rörelserna innehåller fler avancerade rörelser med både armar och ben. Rörelserna har ett visst flyt men det finns vissa tveksamheter som uppstår.
Rörelserna innehåller avancerade rörelser, både armar och ben. Rörelserna är avancerade, bestämda och följsamma.

Idh
Kroppsideal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kroppsideal och hälsa
Förmåga att resonera kring hur kroppsideal påverkar vår hälsa och syn på oss själva samt hur de förändrats över tid.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Har ännu inte visat att du kan resonera hur kroppsideal påverkar vår hälsa och syn på oss själva samt hur de förändrats över tid.
Du visar att du översiktligt och enkelt kan resonera och beskriva hur kroppsideal påverkar vår hälsa och syn på oss själva samt hur de förändrats över tid.
Du visar att du utförligt kan resonera och beskriva hur kroppsideal påverkar vår hälsa och syn på oss själva samt hur de förändrats över tid.
Du visar att du utförligt och nyanserat kan resonera och beskriva hur kroppsideal påverkar vår hälsa och syn på oss själva samt hur de förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: