Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resan genom solsystemet.

Skapad 2019-11-17 16:16 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Fysik
Vad behöver man veta för att kunna resa till en annan planet? Eller varför behöver vi veta något om universum i huvudtaget? Vi kommer ju ändå aldrig lyckas ta oss längre än till månen, eller?

Innehåll

Mål:

 

 • Veta något om användning av olika satelliter
 • Kunna några olika funktioner hos en rymddräkt
 • Kunna viktiga fakta om planeterna i vårt solsystem.
 • Räkna upp planeterna i ordning
 • Kunna skillnaden mellan stjärna, planet, dvärgplanet, asteroid, måne och komet
 • Veta något om jordens måne.
 • Veta något om Vintergatan och om solens plats i galaxen
 • Förstå storleksförhållandena i rymden
 • Veta något om universums utveckling
 • Veta hur solen bildats och hur den kommer att sluta
 • Kunna något om olika objekt i rymden som supernov, nebulosor och galaxer.
 • Förstå vilken information en stjärnas spectrum och den kosmiska bakgrundsstrålningen ger.
 • Känna till hur upptäckter i universum har förändrat livet på jorden.

 

Arbetsgång:

Vi kommer att utföra en del laborationer, se filmer om månladningen och planeterna i vårt solystem samt läsa om fakta i fysikboken.

 

Bedömning:

Du ska kunna visa förståelse för begreppen i begreppslistan.

Du ska kunna viktig fakat om några av planeterna i vårt solsystem.

Du ska kunna reogöra för universums utveckling.

Du ska kunna visa kunskap om stjärnornas spectrum och bakgrundsstrålning.

Du ska kunna resonera kring hur nya upptäckter i universum har förändrat livet på jorden.

Du ska kunna redogöra för vad som krävs för att resa till en valfri planet i vårt solsystem.

 

 

 

Matriser

Fy
FYSIK kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: