Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-11-17 16:54 i Resursskola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Kommande veckor ska vi arbeta med Lag och rätt.

Innehåll

Arbetsgång

Vi kommer arbeta med läromedlet PULS Samhällskunskap, Lag och rätt.

Diskussioner

Filmer

Studiebesök på Tingsrätten i Kristianstad. 

 

Bedömning

Jag kommer att titta på:

Din delaktighet i samtal och diskussioner. 

Hur du kan använda olika ämnes specifika ord, som samvete, stifta lagar, häleri, åklagare, häleri, anhållen, förhör och fyndförseelse. 

 

Ett avslutande prov på området Lag och rätt. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Lag och rätt

Rubrik 1

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
NÄR BROTT BEGÅTTS
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Utifrån bilder förklara vad som händer när man begått ett brott i rätt ordning.
Utifrån bilder förklara vad som händer när man begått ett brott i rätt ordning och kort bildtext som förklarar med enstaka nyckelord.
Utifrån bilder förklara vad som händer när man begått ett brott i rätt ordning och förklara med hjälp av flera nyckelord.
BEGREPP/NYCKELORD
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Kan använda mig av och förklara åtta av nyckelorden vi arbetat med.
Kan använda mig av och förklara 16 av de nyckelord vi arbetat med.
Kan använda mig av och förklara 24 av de nyckelord vi arbetat med.
LAGAR OCH ALLEMANSRÄTTEN
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Vad som är speciellt med grundlagarna och ger exempel på en av våra grundlagar. Ger exempel på två olika lagar. Förklara varför Allemansrätten finns. Tre saker du får göra. Tre saker du inte får göra.
Vad som är speciellt med grundlagarna och ger exempel på två av våra grundlagar. Ger exempel på fyra olika lagar. Förklara varför Allemansrätten finns. Fem saker du får göra. Fem saker du inte får göra.
Vad som är speciellt med grundlagarna och förklarar vilka de fyra grundlagarna är. Ger exempel på sju olika lagar. Förklara varför Allemansrätten finns. Sju saker du får göra. Sju saker du inte får göra
ARGUMENTERA FÖR MIN ÅSIKT
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Kan argumentera för hur jag tänker.
Kan argumentera för hur jag tänker och argumentera för andras sätt att tänka.
Kan argumentera för hur jag tänker och argumentera för andras sätt att tänka kopplat till undervisningen i Lag och rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: