Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2019-11-17 17:06 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Hinduismen har sina rötter i religiösa traditioner som utvecklades på den indiska halvön för 5 000 år sedan. Det gör den till den äldsta av de stora världsreligionerna. Buddhismen är inte en religion i traditionell mening med en gud eller gudar. Den är snarare en filosofisk livsåskådning som förklarar hur världen och universum fungerar och hur man bäst bör leva sitt liv. Hinduismen och buddhismen har dock mycket gemensamt och allt detta ska vi nu fördjupa oss i.

Innehåll

Under vecka 47–48 (måndag 18/11-tisdag 3/12) har vi på SO-lektionerna bearbetat två religioner med indiskt ursprung. Vi gör dock en ändring av examinationsformen och genomför en skriftlig examination tisdag 3/12.

 Du ska fokusera på att kunna beskriva och förklara:

- bakgrunden till hinduismens uppkomst: induskulturen, arier

- huvuddragen i hinduisk tro: grundläggande begrepp (atman, maya, brahman, samsara, moksha, dharma, karma), namnen på viktiga gudar och gudinnor, vad som menas med avatarer, olika inriktningar (vaishaism/vishnuism, shaivism/shivaism, shaktism, smartism, bhakti), linjär och cyklisk tidsuppfattning, skillnaden mellan monoteism, polyteism och monism, mudra, mantra, shakti, kalpa, yuga

- vad hinduisk tro kan innebära för den troende: exempelvis levnadsregler, religiösa ritualer och högtider (puja, brahmaner, holi, diwali, dasara och ceremonier en hindu möter i livet), livets faser (dharma, artha, kama, moksha) heliga texter (vedaskrifterna, upanishaderna, mahabharata, bhagavad-gita, ramayana), heliga rum, guru, yoga, m.m.

- hur hinduisk tro påverkar det indiska samhället kastsystemet (varna, jati, daliter) och människosyn

- bakgrunden till buddhismens uppkomst: Siddharta Gautama

- huvuddragen i buddhistisk tro: grundläggande begrepp (buddha, samsara, nirvana/parinirvana, karma, dharma, de 4 ädla sanningarna, den åttafaldiga vägen, anatma), olika inriktningar (hinayana/theravada, mahayana, Maitreya, Amithaba, boddhisattva, vajrayana, lama) människosyn, världsbild

- vad buddhistisk tro kan innebära för den troende: exempelvis levnadsregler (de tre juvelerna, matregler, klädregler), livet som munk (sangha), högtider (Vesak, dharmadagen), heliga texter (tripitaka), heliga rum (pagod/stupa) m.m.

- hur buddhistiska och/eller hinduiska tankar och tro skiljer sig från tankesätt som är vanliga i det svenska samhället eller i andra religioner

Givetvis ska du sträva efter att använda ämnesbegrepp när du besvarar frågorna

Utöver att läsa NE, dina anteckningar och de sammanfattande pdf:erna i Teams och se filmerna i INBLICK-serien på SLI, så kan du bearbeta NE:s texter med instuderingsuppgifterna som heter 7.1.3 – 7.2.2 – 7.3.2 – 7.4.2 – 7.5.2 – 8.2.2 – 8.3.2 – 8.4.2 – 8.5.2

Du kan givetvis också använda ovanstående beskrivning av vad du ska fokusera på som instuderingsuppgifter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: