Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, vad är det?

Skapad 2019-11-17 17:44 i Furudals skola Rättvik
Grundskola 1 – 2 Religionskunskap
Vad är religion? Religion handlar om sådant människor tror på, men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Du ska nu få lära dig lite om de tre stora religionerna kristendom, judendom och islam. Vad är lika mellan dem och vad skiljer sig åt? Du ska också få lära dig om hur man trodde här i Sverige för länge sedan.

Innehåll

Arbetssätt/undervisning

Vi kommer att:

 • läsa och se filmer om de Abrahamitiska religionerna.
 • lära oss några högtider och symboler som hör ihop med de olika religionerna.
 • rita och skriva om de olika religionerna.
 • fundera över likheter och skillnader mellan dem.
 • återberätta delar av innehållet ur några bibliska berättelser samt ur några gamla gudasagor.
 • fundera kring kristendomens roll i skolan och bygden förr i tiden.

 

Bedömning/dokumentation

 • Du deltar i samtal om olika livsfrågor.
 • Du kan beskriva någon plats för religionsutövning i närområdet
 • Du kan återberätta några religiösa berättelser.
 • Du kan berätta om några religiösa högtider och känner igen några religiösa symboler och kopplar dem till rätt religion.
 • Du kan berätta om vilken roll kristendomen har haft i skolan och närområdet förr i tiden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: