Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelser

Skapad 2019-11-17 17:48 i Storkskolan Sjöbo
Du ska arbeta med att utveckla ditt fria skrivande.
Grundskola 5 – 6 Svenska
Du ska skriva en egen berättelse. I din berättelse ska du använda din fantasi för att fånga läsaren. Din berättelse kan utspela sig i en fantasivärld eller i vår riktiga värld. Handlingen i din berättelse kan ha inslag av magi eller ett mysterium som ska lösas. I arbetsområdet kommer du att träna på att skriva både miljö- och personbeskrivningar. Du kommer också få möjlighet att träna på att utveckla ditt bildspråk.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Detta kommer att bedömas:

Dina berättelser kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • att skriva med en tydlig handstil/ använda ordbehandlingsprogram
 • skriva hela och varierade meningar med varierat språk
 • att använda grundläggande regler för stavning (t ex ljudenlig stavning, dubbelteckning, å/o och e/ä).
 • att använda stor bokstav och punkt
 • skriva med röd tråd och god struktur
 • att använda styckeindelning, talstreck eller citattecken
 • skriva berättelser med en inledning och ett tydligt slut

Det här ska vi göra:

Du kommer att få skriva en egen berättelser. Det kan vara något som du fantiserar ihop eller så kan du skriva om något som hänt i verkligheten.

Vi kommer att gå igenom hur man använder talstreck, gör styckeindelning, hur man varierar ordval / meningar samt vad som menas med röd tråd. Vi talar också om hur man utvecklar beskrivningar.

Som inspiration till ditt skrivande lyssnar vi på en högläsningsbok där huvudpersonerna löser ett mysterium. Vi läser också två olika exempeltexter som du kan använda som mall till ditt eget skrivande. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Berättande texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Röd tråd/handling
Det går inte att följa en tankegång och röd tråd saknas.
Dina texter har en röd tråd och en enkel handling.
Dina texter har en röd tråd och en utvecklad handling.
Dina texter har en röd tråd med en tydlig inledning, välutvecklad handling och avslutning.
Kommunikativ kvalité
Du behöver träna mer på att skriva läsligt och begripligt.
Du kan skriva texter med ett innehåll som är lätt att förstå och läsa (handstil, dator)
Du kan skriva texter med ett innehåll som är intresseväckande.
Du kan skriva engagerande texter med ett tydligt innehåll som fångar läsarens intresse.
Ordval
Du har alltför enkelt språk, med upprepningar.
Du kan skriva med viss variation i ditt ordval.
Du kan skriva med ett varierat språk.
Du kan skriva med ett mycket varierat språk som höjer kvalitén.
Meningsbyggnad
Felaktig meningsbyggnad förekommer ofta.
Meningsbyggnaden är enkel och oftast kort.
Du kan skriva längre meningar och använder sammanlänkande ord.
Du kan skriva varierade meningar med gott flyt och använder sammanlänkande ord.
Beskrivande
Du behöver få med beskrivningar till din text.
Du kan beskriva personer och miljöer på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva personer och miljöer så att läsaren får en inre bild.
Du kan beskriva personer och miljöer så att läsaren får en inre bild. Du kan också förmedla en känsla och stämning.
Styckeindelning
Texten saknar styckeindelning.
Texten har viss styckeindelning.
Texten är till stor del styckeindelad
Texten har styckeindelning som markerar tid och rum.
Skiljetecken
Stor bokstav
Du behöver träna mer på att använda de stora skiljetecknen (. ? ! ) och när stor bokstav ska användas.
Du är ganska säker på att använda de stora skiljetecknen (. ? !) Du är ganska säker på när stor bokstav ska användas.
Du är säker på att använda de stora skiljetecknen samt talstreck. Du är säker på när stor bokstav ska användas.
Du är mycket säker på att använda skiljetecknen . ? ! - , Du är säker på när stor bokstav ska användas.
Stavning
Du har många stavfel och behöver arbeta mer med det.
Du är ganska säker på att stava.
Du är säker på att stava.
Du är mycket säker på att stava.
Tempus
Du växlar tempus så att det stör texten mycket.
Du använder oftast tempus på rätt sätt.
Du använder tempus på rätt sätt.
Du använder tempus när du skriver i olika tidsperspektiv.
Respons
Du behöver träna dig i att ta emot respons och bearbeta din text med hjälp.
Utifrån respons kan du med hjälp bearbeta din text så att den blir bättre.
Utifrån respons kan du med viss hjälp bearbeta din text så att den blir bättre.
Utifrån respons kan du självständigt bearbeta din text så att den blir bättre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: