Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Story- year 6

Skapad 2019-11-18 08:44 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Eleven ska skriva en berättelse på engelska. Syftet med detta arbetsområde är att utveckla sin skriftliga förmåga i engelska. Viktigt att tänka på: - Använda fantasin. - Grammatisk korrekt. - Hålla sig till en tempus- form.

Innehåll

 

Vad ska jag som elev utveckla?
(Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 • Läsa och lyssna på olika berättelser på engelska- short stories. 
 • Veta hur en berättelse är uppbyggd- inledning, mitten (händelser), konflikter, slut. 
 • Begripa talad- samt skriven engelska. 

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Se nedanstående kopplingar till läroplanen i Eng

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

Bedömning (Kunskapskrav)

 • Veckoläxa: textproduktion. 
 • Delta aktivt i diskussioner. 

 • Slutuppgift: Skriva en egen berättelse på engelska. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Story- year 6

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

E
C
A
Struktur
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Innehåll
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Stavning
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen.
Texten innehåller få formella fel som inte stör förståelsen.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: