Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio 9 period 2 - Samband och Förändring 10f

Skapad 2019-11-18 09:23 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 9 Matematik
Planering för arbetet med Samband och förändring v 48-51 du ser nedan en grovplanering av vilka begrepp som kommer att behandlas och hur vi kommer att jobba. Du kan även klicka dig vidare till lektionsplaneringen

Innehåll

 

Centralt innehåll - Vad ska vi undervisa om?

 

 • räta linjens ekvation
 • upprepat förändring - förändringsfaktor som effektiv metod
 • använda förändringsfaktor för att bestämma det hela

 

VI KOMMER ATT HA MUNTLIGA NATIONELLA PROV TORSDAG V. 48

Se schema här!Begrepp - vilka begrepp kommer vi att behandla?

 

procent

förändingsfaktor

procentuell förändring

 

variabel
funktion
graf
linjär funktion
proportionalitet
räta linjens ekvation

 

Filmer

 

genomgångar till de enskilda delarna i arbetsområdet hittar du i lektionsplaneringen under varje genomgång.


Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas?


Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen
 • Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar
 • Hur utvecklingsbara elevens metoder är
 • Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl eleven använder olika begrepp
 • Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer
 • I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
 • Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
 • Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 

 

Klicka här för att komma till lektionsplanering: PLANERING 

Uppgifter

 • Mattetest-Samband och förändring

Matriser

Ma
Tabeller, grafer och räta linjens ekvation

E
C
A
Tabell
Jag kan skapa en tabell där jag sätter in värden utifrån att jag vet t.ex. ett pris per kg eller pris per gång.
Jag kan skapa en tabell där jag sätter in värden utifrån att jag vet t.ex. ett pris per kg eller pris per gång. Jag sätter med säkerhet x och y på rätt sida.
Graf
Jag kan rita en graf utifrån den tabell jag har skapat.
Jag kan rita en graf utifrån den tabell jag har skapat. Grafen är korrekt ritad.
Funktion
Jag gör försök att skriva funktioner till graferna.
Jag gör försök att skriva funktioner till graferna. Jag har rätt på mer än hälften av mina försök.
Jag skriver korrekta funktioner till graferna. Jag har rätt i alla mina försök.
Begrepp
Jag känner till att nollpunkten heter origo.
Jag ger en korrekt förklaring till vad proportionalitet betyder.
Kommunikation
Min redovisning är möjlig att följa.
Min redovisning är tydlig och lätt att följa.
Min redovisning är mycket tydlig, effektiv och mycket lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: