Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik HT19 grupp 3

Skapad 2019-11-18 10:07 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Genetik år 9
Grundskola 9 Biologi
Genetik beskriver hur vi ärver egenskaper från våra närmaste. Kan man till exempel få blåa ögon om båda föräldrarna har bruna? Vi tittar också på hur genteknik kan användas för att bekämpa sjukdomar och förbättra organismer

Innehåll

Genetik

Syfte: I detta kursmoment ska eleverna få kunskaper om Genetik som gör att de kan utveckla sin förmåga att:

  • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör det genetiska arvet.
  • Genomföra systematiska undersökningar i biologi.
  • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Mål:

·       Kunna beskriva de begrepp som ingår i arbetsområdet

·       Att kunna koppla ihop verklighet och teori samt föra ett resonemang om vilka för- och nackdelar användandet av genteknik har för samhället, människan och miljön.

·       Granska och värdera information, diskutera och ta ställning i frågor som rör genetik.

·       Använda biologins begrepp, teorier och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara vad som sker när arvet förs vidare och vid användandet av olika gentekniker.

·       Att kunna använda sina kunskaper till att dra slutsatser och förklara saker som man tidigare inte sett exempel på.

Efter kursen ska du:

För att uppnå E ska du:

·       veta vilken molekyl som bär på informationen om arvet och var den finns

·       kunna förklara sambandet och skillnaden mellan DNA, gen och kromosom

·       veta vad de flesta gener är ”recept” på

·       Veta vad överskotts-DNA är

·       Veta vad genreglering innebär

·       veta vad proteiner används till

·       känna till hur många kromosomer vi har i vanliga celler respektive i könsceller

·       veta skillnaden i kromosomuppsättningen hos flickor och pojkar

·       Veta skillnaden mellan enäggs- och tvåäggstvillingar

·       kunna ge exempel på ärftliga och miljörelaterade egenskaper

·       kunna enkelt beskriva vanlig celldelning och reduktionsdelning

·       Veta vad som menas med dominanta och vikande gener.

·       veta vad mutation är, hur det kan uppkomma och vad det kan leda till

·       kunna rita enkla korsningsscheman

·       kunna ange olika användningsområden för genteknik ex genterapi

·       Veta vad Hybrid-DNA-teknik är

·       veta att DNA är uppbyggt av fyra kvävebaser, A, T, C och G

·       kunna beskriva på ett enkelt sätt hur protein tillverkas i cellen

·       Veta vad stamceller är.

För att uppnå C ska du:

·       veta hur DNA-molekylen är uppbyggd samt hur informationen är lagrad

·       kunna utförligt redogöra för hur celler tillverkar protein

·       kunna namnge de fyra kvävebaser som bygger upp DNA

·       kunna förklara hur de olika typerna av celldelning går till

·       veta vad Downs syndrom är och hur man undersöker detta

·       Kunna förklara vad homo- och heterozygot är

·       kunna förklara hur ärftliga könsbundna sjukdomar, t ex färgblindhet, fungerar

·       kunna rita olika varianter av korsningsscheman och förstå hur stor chans/risk olika egenskaper har att föras vidare

·       Veta vad CRISPR är och hur den fungerar

·       kunna redogöra för kloning

För att uppnå A ska du:

·       ha fullständig förståelse för ovanstående moment och kunna koppla samman dem i olika situationer

·       kunna föra ett resonemang kring användandet av genteknik

·       kunna tillverka, avläsa och tolka korsningsscheman

 

Några begrepp som ingår i kursen i Genetik:

Genetik, kromosom, kromosompar,  gen, DNA, arvsmassa, kvävebaser, baspar, överskotts_DNA, aminosyror, Ribosom, Protein, triplett, mRNA, tRNA, genreglering, mutation, Downs Syndrom, mitos (”vanlig” celldelning), meios (reduktionsdelning), korsningsschema, könsbundet arv,, dominanta respektive vikande anlag, homozygot, heterozygot, genteknik, genterapi, stamcell, kloning, Hybrid-DNA-teknik, CRISPR,

Arbetssätt:Föreläsningar i stor grupp, eget arbete, läxor och diskussioner.

Litteratur: Spektrum Biologi upplaga s.396-415

Länkar: Om CRISPR-CAS9 för de intresserade

Bedömning: Skriftligt prov den  6 december samt läxförhör.

Uppgifter

  • Biologiläxa 1 s.398-402

  • Biologiläxa 1 s.398-402

  • Biologiläxa 1 s.398-402

  • Biologiläxa 1 s.398-402

  • Biologiprov i Genetik s.396-415

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: