Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Normer och värden

Skapad 2019-11-18 10:32 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer att arbeta med samarbetslekar, lyssna, sjunga och göra ramsor.

Innehåll

Normer och värden

Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Tema normer och värden

Tidsperiod: v 47 - 50

Förskolans namn: Liljans förskola

Barnens ålder: 4 - 5 år

År och datum: 2019. November och december

Planeringen Upprättad av: Malin och Kristna

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Normer och värden

Vilka målområden i läroplanen berörs?

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Utveckla normer och förhållningssätt.

Stimulera barnens samspel.
Lära barnen empati, känna att de lyckas och får en vi känsla.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

Barnen delas in i mindre grupper.

Vi skapar lärmiljöer efter barnens behov och intressen.
Vi använder oss av materialet Kanin och Igelkott.

Vi sjunger och leker lekar tillsammans.

Vi kommer att använda oss av digitala verktyg tillsammans med barnen.

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Vi använder oss av dokumentation 1, 2 och 3.

Använder oss av Unikum.

Reflekterar tillsammans.
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    -

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: