Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - åk 6

Skapad 2019-11-18 11:03 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Argumenterande text åk 6.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Hur gör du för att få din vilja igenom? Jo, du argumenterar! Du förklarar varför du bör få det som du vill ha. I detta arbetsområde kommer du få öva på att uttrycka egna åsikter och på att argumentera för dem. Fundera gärna på om du redan nu vill argumentera för något särskilt. Finns det något du vill förändra?

Innehåll

Under några veckor framöver kommer vi arbeta med texttypen argumenterande text. Vi kommer undersöka den argumenterande textens typiska drag genom gemensamma genomgångar, uppgifter och textexempel. När vi tillsammans har lärt känna texttypen kommer vi gemensamt att skriva en argumenterande text. Varje elev ska sedan skriva en egen argumenterande text utifrån ett valt ämne, på dator.

 

Användbara länkar:

Argumenterande text

https://www.youtube.com/watch?v=FMdnN13APgU

Att skriva en debattartikel (överkurs)

https://xn--lxhjlp-buad.nu/guider/svensktexter/skriva-debattartikel/


Stilfigurer/retoriska figurer (överkurs)

https://larare.at/svenska/moment/stilfigurer/stilfigurer.html#ana

Uppgifter

 • Uppgift - Argumenterande text

 • Struktur - Argumenterande text

 • Viktiga ord - Argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
En åsikt framgår.
En åsikt framgår relativt tydligt.
En åsikt framgår tydligt.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten.
Minst två utvecklade argument stödjer åsikten.
Minst två väl utvecklade argument stödjer åsikten. Argumenten är av olika typ (t.ex känsloargument och sakargument).
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
I texten finns ett motargument. Detta bemöts dock inte.
I texten finns ett motargument som till viss del bemöts.
I texten finns ett motargument som på ett tydligt sätt bemöts.
Struktur
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning och styckesindelning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en välfungerande inledning, avslutning, styckesindelning.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du använder något/några sambandsord.
Du använder ofta sambandsord för att inleda och utveckla argument.
Du använder kontinuerligt sambandsord för att inleda och utveckla argument.
Språk
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Ordvalet uppvisar viss variation.
Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften
Ordvalet är varierat och passar uppgiften. Du använder någon/några stilfigurer/retoriska figurer.
 • Sv  4-6
Meningsbyggnaden är till viss del varierad.
Dina meningar har relativt varierad uppbyggnad.
Du varierar hur dina meningar är uppbyggda, ex. genom att börja meningarna med olika ord.
Skrivregler
 • Sv  4-6
Tempus används med viss säkerhet.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt.
 • Sv  4-6
Du missar ibland stor/liten bokstav och punkt.
Du missar sällan stor/liten bokstav och punkt.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
 • Sv  4-6
Stavfel förekommer men det stör inte förståelsen.
Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: