Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden.

Skapad 2019-11-18 12:56 i Äppelgårdens förskola Helsingborg
Förskola

Innehåll

 

Normer och värden

 

Vi arbetar för att alla barn ska känna trygghet och trivsel på förskolan, att det är roligt och lärorikt 

 Syfte:

 •  alla barns lika värde.
 • en demokratisk förskola.

 

Mål:

 • Att barnen leker och är aktiva i våra aktiviteter och i våra rutinsituationer.

 • Att barnen efter sin ålder och mognad, samspelar med sina kamrater, såsom att dela med sig och vänta på sin tur..

Metod:

Vi har rutiner för att skapa trygghet hos barnen.

Vi är närvarande med barnen i leken och i de olika mötesplatserna där flera barn kan vara samtidigt. Där hjälper vi dem i samspelet med sina kamrater. Under hela dagen får barnen på ett konkret sätt och i olika situationer uppleva vad kamratskap är. De får dela med sig av leksakerna och vänta på sin tur. Tillsammans uppmärksammar vi om någon är ledsen och pratar om hur vi kan göra kompisen glad igen. Vi sätter ord på barnens känslor så att de utvecklar förståelse för de olika känslor som finns.

Vi berättar sagor om kamratskap och har bilder på olika känslouttryck. Barnen har tillgång till dessa bilder. Barnen får lära sig stopphanden, ett tecken att använda då de inte vill och den som stopphanden riktas till lär sig lyssna på detta.

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra, och utveckla sin självständighet. De får prova på och vi vill att de ska lyckas och utveckla tillit till sin egen förmåga. Barnen är delaktiga och har inflytande på olika sätt, såsom att vi utformar miljöerna och verksamheten efter deras intressen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: