👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2019-11-18 13:52 i Norrskolan Uddevalla
Planering om tema teknik och uppfinningar.
Grundskola 1 Svenska Teknik Svenska som andraspråk Matematik
Vi ska lära oss några uppfinningar och analog programmering.

Innehåll

Undervisning:

Vi övar tillsammans genom att arbeta med:

 • genomgångar och diskussioner om ord och begrepp 
 • titta på filmer och diskutera innehållet
 • Veckans grej om några uppfinningar

Eleven övar genom att:

 • följa stegvisa instruktioner och konstruera egna 
 • undersöka hur några vanliga föremål är uppbyggda och fungerar som t.ex datorn
 • använda tankekartor och skriva meningar om några vanliga uppfinningar
 • diskutera och samtala om tekniska lösningar 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i diskussioner på lektionerna 
 • muntligt och skriftligt beskriva tekniska lösningar
 • följa och konstruera instruktioner
 • använda enkla ord och begrepp för att samtala om programmering och uppfinningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3