👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse HT 2019

Skapad 2019-11-18 13:55 i Tallbackens förskola Hofors
Trygghet och samhörighet
Förskola
Det här är Skogsgläntans planering om Rörelse som vi arbetade med under HT-19. Vi fortsätter arbetet under våren 2020.

Innehåll

 

Var är vi?

 2019-11-18

Vi går till skogen 1 ggr/veckan för att främja den motoriska utvecklingen och bekanta sig med närmiljön och skogen.

Vi uppmärksammade att barnen gärna ville springa inomhus, vi bestämde oss då för att dom skulle få springa på den stora gröna mattan så dom inte sprang på hela avdelningen. Ibland glömmer dom bort sig och springer på hela avdelningen. 

Vi försöker att gå ut och leka varje dag för att barnen ska få röra på sig vid större ytor. Några av barnen blir otåliga av att vara ute när vädret är lite sämre och dom tröttnar snabbt. 
När vi går på promenad släpper barnen gärna bandet och många ramlar när vägen blir ojämn. 

 

 

Vart ska vi?

 Vi vill att barnen redan i låg ålder ska få röra på sig för att främja deras hälsa och välbefinnande och för att rörelse ska bli en naturlig del i vardagen. Anders Raustorp menar att den fysiska aktivitetsnivå är viktig för barnens hälsa och påverkar barnens självkänsla positivt (2005). Fysisk hälsa ger positiva effekter och motverkar depression och oro senare i livet (Ulrica Berg, 2008). 


Hur gör vi?

Vi kommer att ha en planerad skogsdag varje torsdag så länge vädret tillåter det. 
vi kommer även att gå på kortare promenader där barnen håller i promenadbandet vid närmiljön för att dom ska få röra mer på sig. 
Barnen kommer att få springa på gröna mattan när dom vill springa inomhus.
vi kommer att arbeta med mini-röris genom att sätta upp filmerna med projektor på väggen. 

 

 

Hur blev det?

Under vintertid har vi inte varit i skogen lika ofta som under hösten, däremot har vi gått dit några enstaka gånger vilket har fungerat bra. Barnen har bättre motorik då de inte ramlar lika lätt vid ojämnt underlag och alla håller i repet som de ska. Ibland händer det att dom allra yngsta tappar repet p.g.a. vantarna. 
Barnen börjar att utmana sig själva mer i skogen genom att gå bland buskarna och inte bara på stigarna. 

Den "gröna spring mattan" fungerar bra och barnen är väl medvetna om att det är den som dom får springa på när vi vistas inomhus, ibland glömmer dom bort sig så vi måste påminna dom. Vi ser inte att det är lika mycket spring på avdelningen som innan gröna mattan.

Vi har under några dagar innan årsskiftet arbetat med planerad mini-röris men även spontant, idag känner barnen själv när dom behöver springa och röra sig och ber oss ofta att sätta på mini-röris "springa, springa" och pekar på plattan. 


 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18