Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tecken som stöd

Skapad 2019-11-18 13:58 i Centrala Förskolan Myrstacken Rättvik
Förskola
Ett av våra prioriterade mål: TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Innehåll

Nuläge

Vår barngrupp består av barn i åldern 1- 2,5 år. I vår dagliga kommunikation med barnen använder vi i dagsläget några tecken, vi upplever att barnen då är intresserade och att det blir ett stöd i vår kommunikation. 

Mål

Vårt mål är att lära oss fler tecken och ge alla barn möjlighet att kommunicera utifrån sina förutsättningar, samt att underlätta språkutvecklingen.

 

Syfte

Berika barnens kommunikation och bidra till ett ökat inflytande och därmed vara med och kunna påverka sin dag på förskolan.

 

Genomförande

Veckans tecken - vi lär oss några tecken varje vecka tillsammans, pedagoger, barn och vårdnadshavare

Sånger med tecken

Läsa böcker med tecken

 

Dokumentation

Genom observationer och foton

Utvärdering och reflektion

Vi reflekterar kontinuerligt i arbetslaget under vår reflektionstid

Ansvar

Alla i arbetslaget

Koppla läroplansmål nedan

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: