Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 4-5

Skapad 2019-11-18 15:38 i Okome skola Falkenberg
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Vi kommer att pröva olika fysiska aktiviteter. Vi vill främja intresset för att röra på sig och skapa positiva upplevelser av idrotten. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din kunskap om och förmåga att:

 • vikten av att röra sig allsidigt
 • prova olika slag av fysiska aktiviteter
 • förebygga risker under idrottsaktiviteter
 • planera och genomföra en idrottslektion

 

 

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer dina förmågor: 

 • att genomföra olika aktiviteter/övningar.
 • att planera och genomföra en del av en lektion.
 • att samspela med andra, och ge positiv feedback.
 • att se hur man kan förebygga skador och se risker i samband med olika fysiska aktiviteter.

Vi bedömer dina förmågor fortlöpande under lektionstid. 

Undervisning och arbetsformer

 • Eleverna kommer att prova olika sporter och fysiska aktiviteter.
 • Planera och genomföra delar av en lektion.
 • Film

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: