Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia, grunden för vår existens

Skapad 2019-11-18 15:39 i Aroseniusskolan Ale
Introduktion till Materia och Värme.
Grundskola 7 – 9 Fysik Kemi
Vi jobbar nu med området materia i både fysik och kemi.

Innehåll

 

Material som vi jobbar med är en fysikbok och ett kemihäfte som delas ut i ett fysiskt exemplar, men här finns en länk till inskannat material:

 https://start.unikum.net/unikum/content/assignments/ale/aroseniusskolan/ale_ar19e/1580713543213_inskannatlaromedelmateria.pdf

 

Fysikboken finns att lyssna på här.

Häftet som delats ut är till största delen från boken TITANO kemi som finns på inläsningstjänst (med ett sminkat öga på). Sidan 8 är från kemi LPO 1 sid. 28 och finns att lyssna på här.

Lärandematriser

 

Uppgifter

 • Planering Rena salt från sand

 • Laboration separationsmetoder

 • Laboration separationsmetoder

 • Laboration Lösningar

 • Laboration: Mäta volym på oregelbundna föremål

 • Inskannat häfte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: